Pozitivna očekivanja privrednika – Biznis barometar, septembar 2021.

 

U septembru 2021. godine je realizovan 45. krug istraživanja Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, u kome je učestvovao 201 privredni subjekat iz različitih sektora. Glavni nalazi istraživanja pokazuju pozitivna očekivanja privrednika u svim ispitivanim segmentima: ukupno poslovanje, saradnja sa stranim klijentima, prodajne cene i broj zaposlenih.

Fokus ovog istraživanja bio je na saradnji jedinica lokalne samouprave sa privredom. Rezultati istraživanja pokazuju da je gotovo polovina ispitanika upoznata sa merama podrške i uslugama koje jedinice lokalne samouprave (JLS) nude privredi. Informacije o postojećim merama podrške ispitanici uglavnom dobijaju preko internet stranice lokalne samouprave (61,5%) i lokalnih medija (47,9%).

U poslednje tri godine, svega 13,9% ispitanika je koristilo neke od mera podrške koje nude JLS. Ispitanici su u najvećem broju koristili subvencije za nabavku mašina i opreme (50,0%) i finansijsku podršku za stručnu praksu / samozapošljavanje / zapošljavanje / preduzetništvo (32,1%). Od ispitanika koji su koristili neke od mera podrške, više od polovine (57,2%) je zadovoljno efektima korišćenih mera podrške.

Ispitanici ističu da je najveća prepreka većem korišćenju mera podrške koje nude JLS nedovoljna obaveštenost privrednika o postojećim merama podrške (48,0%), nepodudaranje namene sredstava sa njihovim stvarnim potrebama (29,7%), kao i nedovoljan iznos sredstava pomoći (21,8%).

Septembarsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde.