Tržište rada

Odličan odnos između kvaliteta rada, troškova i produktivnosti, jedna je od najvećih vrednosti Vojvodine. Ovo kažu i prisutni strani investitori koji već posluju ovde, ističući da taj odnos obezbeđuje dobru osnovu za uspešan biznis u Vojvodini, dovodi do veće profitabilnosti, ne kompromitujući pritom dotadašnje ili zadate standarde kvaliteta kompanija.

U Vojvodini ima 143 registrovane srednje škole, od kojih je 121 u državnom vlasništvu, dok su 22 u privatnom vlasništvu. Nastava se odvija na srpskom, mađarskom, rusinskom, slovačkom, rumunskom i hrvatskom jeziku.

U Vojvodini je dobro razvijeno visoko obrazovanje. Postoje tri univerziteta (jedan državni - 14 fakulteta, dva privatna – devet fakulteta). U okviru državnog univerziteta nalazi se i međunarodno priznati Fakultet tehničkih nauka (28 profilа nа osnovnim аkаdemskim, i 33 profilа nа mаster аkаdemskim studijаmа).

Vojvodina ima 52.894 upisanih studenata u 2019/2020, od kojih 45.115 na Univerzitetu u Novom Sadu. Od svih kandidata koji govore strane jezike, većina govori engleski i njemački, ali se kao strani jezici uče i ruski, francuski, španski i italijanski.

Struktura radne snageProsečna plata u Vojvodini 2020.

(%)EUR
NETO zarada (EUR)***486,69
Porez na zarade1051,63
Doprinosi (zaposleni)19.9133,74
BRUTO zarada783,96
Doprinosi (poslodavac)16.651101,40
UKUPAN TROŠAK:710,43

*Izvor: Zavod za statistiku Republike Srbije

Mesečne zarade po zemljama

Zemlje CEEMinimalna bruto zarada
Bruto zarada
(EUR) 2020.
Prosečna mesečna
bruto zarada
(EUR) 2020.
Srbija344706
Rumunija4611.149
Mađarska4521.149
Češka Republika5461.349
Slovačka5501.133
Hrvatska5371.223
Poljska5831.163
Slovenija9411.856

Izvor: Eurostat

Od 1. jula 2014. poslodavci imaju pravo na refundaciju plaćenih poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje:

  • 65% povraćaja za zapošljavanje 1 - 9 radnika
  • 70% povraćaja za zapošljavanje 10 - 99 radnika
  • 75% povraćaja za zapošljavanje 100 + radnika

* Do 31. decembra 2021.