Tržište rada

Odličan odnos između kvaliteta rada, troškova i produktivnosti, jedna je od najvećih vrednosti Vojvodine. Ovo kažu i prisutni strani investitori koji već posluju ovde, ističući da taj odnos obezbeđuje dobru osnovu za uspešan biznis u Vojvodini, dovodi do veće profitabilnosti, ne kompromitujući pritom dotadašnje ili zadate standarde kvaliteta kompanija.

U Vojvodini ima 143 registrovane srednje škole, od kojih je 121 u državnom vlasništvu, dok su 22 u privatnom vlasništvu. Nastava se odvija na srpskom, mađarskom, rusinskom, slovačkom, rumunskom i hrvatskom jeziku.

U Vojvodini je dobro razvijeno visoko obrazovanje. Postoje tri univerziteta (jedan državni - 14 fakulteta, dva privatna – devet fakulteta). U okviru državnog univerziteta nalazi se i međunarodno priznati Fakultet tehničkih nauka (28 profilа nа osnovnim аkаdemskim, i 33 profilа nа mаster аkаdemskim studijаmа).

Vojvodina ima 52.894 upisanih studenata u 2019/2020, od kojih 45.115 na Univerzitetu u Novom Sadu. Od svih kandidata koji govore strane jezike, većina govori engleski i njemački, ali se kao strani jezici uče i ruski, francuski, španski i italijanski.

Struktura radne snageProsečna plata u Vojvodini 2020.

(%) EUR
NETO zarada (EUR)*** 486,69
Porez na zarade 10 51,63
Doprinosi (zaposleni) 19.9 133,74
BRUTO zarada 783,96
Doprinosi (poslodavac) 16.65 1101,40
UKUPAN TROŠAK: 710,43

*Izvor: Zavod za statistiku Republike Srbije

Mesečne zarade po zemljama

Zemlje CEE Minimalna bruto zarada
Bruto zarada
(EUR) 2020.
Prosečna mesečna
bruto zarada
(EUR) 2020.
Srbija 344 706
Rumunija 461 1.149
Mađarska 452 1.149
Češka Republika 546 1.349
Slovačka 550 1.133
Hrvatska 537 1.223
Poljska 583 1.163
Slovenija 941 1.856

Izvor: Eurostat

Od 1. jula 2014. poslodavci imaju pravo na refundaciju plaćenih poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje:

  • 65% povraćaja za zapošljavanje 1 - 9 radnika
  • 70% povraćaja za zapošljavanje 10 - 99 radnika
  • 75% povraćaja za zapošljavanje 100 + radnika

* Do 31. decembra 2021.