Tržište rada

Odličan odnos između kvaliteta rada, troškova i produktivnosti, jedna je od najvećih vrednosti Vojvodine. Ovo kažu i prisutni strani investitori koji već posluju ovde, ističući da taj odnos obezbeđuje dobru osnovu za uspešan biznis u Vojvodini, dovodi do veće profitabilnosti, ne kompromitujući pritom dotadašnje ili zadate standarde kvaliteta kompanija.

U Vojvodini ima 143 registrovane srednje škole, od kojih je 121 u državnom vlasništvu, dok su 22 u privatnom vlasništvu. Nastava se odvija na srpskom, mađarskom, rusinskom, slovačkom, rumunskom i hrvatskom jeziku.

U Vojvodini je dobro razvijeno visoko obrazovanje. Postoje tri univerziteta (jedan državni - 14 fakulteta, dva privatna – devet fakulteta). U okviru državnog univerziteta nalazi se i međunarodno priznati Fakultet tehničkih nauka (28 profilа nа osnovnim аkаdemskim, i 33 profilа nа mаster аkаdemskim studijаmа).

Vojvodina ima 52.874 upisanih studenata u 2021/2022. Od svih kandidata koji govore strane jezike, većina govori engleski i nemački, ali se kao strani jezici uče i ruski, francuski, španski i italijanski.

Struktura radne snageProsečna plata u Vojvodini 2022.

(%) EUR
NETO zarada (EUR)*** 606.26
Porez na zarade 10 67.72
Doprinosi (zaposleni) 19.9 167.44
BRUTO zarada 841.42
Doprinosi (poslodavac) 15.15 135.89
UKUPAN TROŠAK: 977.31

Izvor: Zavod za statistiku Republike Srbije

***Prosečna plata u Vojvodini 2022.

Mesečne zarade po zemljama

Zemlje CEE Minimalna bruto zarada
Bruto zarada
(EUR) 2022.
Prosečna mesečna
bruto zarada
(EUR) 2022.
Srbija 402 880
Rumunija 516 1.249
Mađarska 504 1.318
Češka Republika 655 1.643
Slovačka 646 1.304
Hrvatska 622 1.380
Poljska 642 1.354
Slovenija 1.074 2.024

Izvor: Eurostat

Od 1. jula 2014. poslodavci imaju pravo na refundaciju plaćenih poreza na dohodak i doprinosa za socijalno osiguranje:

  • 65% povraćaja za zapošljavanje 1 - 9 radnika
  • 70% povraćaja za zapošljavanje 10 - 99 radnika
  • 75% povraćaja za zapošljavanje 100 + radnika

* Do 31. decembra 2023.