Poslovno okruženje

Prisutni investitori ističu da je Vojvodina konkurentna zbog optimalnog odnosa kvaliteta rada, produktivnosti radne snage, kvaliteta finalnog proizvoda i troškova rada. Oni ističu i kvalitetetnu infrastrukturu, blizinu tržišta Evropske unije, značajne finansijske i poreske olakšice, carinska oslobođenja, a posebno porez na dobit preduzeća Srbije u iznosu od 15%, koji spada među najniže u Evropi. Investitorima odgovara i povoljan pristup inostranim tržištima zahvaljujući sporazumima o slobodnoj trgovini Srbije sa zemljama CEFTA, EFTA, Turskom, Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, kao i preferencijalni status sa EU i SAD, što sve zajedno otvara bescarinski pristup tržištu od preko milijardu potrošača.

Poreski režim u Srbiji je veoma pogoduje poslovanju. Porez na dobit preduzeća je najniži u regionu, dok su PDV, porez na zarade i doprinosi za socijalno osiguranje među najkonkurentnijima u Centralnoj i istočnoj Evropi.

 

SOCIJALNI DOPRINOSI

Penzijsko & invalidsko osiguranje 12% 14%
Zdravstveno osiguranje 5,15%
Osiguranje za slučaj nezaposlenosti 0,75%
Godišnji porez na dohodak 10-15%
Porez na druge prihode 20%
 

Ključni izvozni sektori:

Hrana i piće
17,2%
Mašine i oprema
8,5%
Hemikalije
8,3%
Guma i plastika
7,3%
Motorna vozila i prikolice
5,6%

Srbija

  • BDP u 2017 36,832 milijardi evra
  • Valuta: srpski dinar (RSD)
  • Kreditni rejting BB/Stabilan
  • Nezaposlenоst 14.7%

Vojvodina

  • Udeo u izvozu Srbije 2017 32.9
  • Obim izvoza 2017 4,95 bn
  • Rast izvoza 2016/2017 14.8 %
  • Izvozna tržišta: EU, CEFTA, Rusija