Poreska uprava odložiće plaćanje akontacije poreza, a pomereni i rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja

 

Poreska uprava će 4. maja odložiti plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica i akontacije poreza i doprinosa na prihod od samostalne delatnosti za one privredne subjekte koji su se opredelili i ispunjavaju uslove za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja, a koje je nedavno omogućila vlada sa ciljem smanjenja ekonomskih posledica epidemije korona virusa na privredu.

Kako se navodi na njenom sajtu, Poreska uprava će po završetku ovog meseca, odnosno nakon podnošenja poreskih prijava (PPP PD) za zaposlene, kao i automatskim putem za poreske obveznike koji nemaju zaposlene radnike, napraviti spisak firmi koje će biti proverene da li ispunjavaju uslove za korišćenje pogodnosti. Privrednim subjektima koji ispunjavaju uslove iz vladine uredbe biće izvršena uplata direktnih davanja, kao i odlaganje dospelosti akontacija poreza na dobit, odnosno poreza i doprinosa na prihod od obavljanja samostalne delatnosti.

U ovom trenutku, akontacije za mart su proknjižene na kartici poreskih obveznika, ali će odlaganje njihove dospelosti biti evidentirano u poreskom računovodstvu 4. maja.

Navodi se i da se dospelost akontacija poreza na dobit pravnih lica za mart, april, i maj mesec ove godine odlaže se do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu, odnosno za obveznike sa poslovnom godinom različitom od kalendarske godine za poreski period koji započinje ili se završava u 2020. godini, za akontacije poreza na dobit koje dospevaju za plaćanje 15. aprila, 15. maja i 15. juna ove godine do predaje konačne poreske prijave poreza na dobit pravnih lica za odgovarajući poreski period.

Takođe, akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj, odlaže se do predaje konačne poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti za 2020. godinu.

Poreska uprava obaveštava da je Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, između ostalog, propisano odlaganje plaćanje određenih javnih prihoda koji dospevaju za plaćanje u periodu od 1. aprila do 30. juna, a u nekim slučajevima do 31. jula 2020. godine.

Pomeraju se i rokovi za dostavljanje finansijsкih izveštaja

Na sajtu Ministarstva finansija nalazi se Uredba o pomeranju rokova za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje prijava za porez na dobit i poreza na prihod od samostalne delatnosti, važenja licenci ovlašćenih revizora i licenci za vršenje procene vrednosti nepokretnosti koje ističu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, br. 57/2020).

U ovoj Uredbi navodi se da se rok za održavanje redovne sednice skupštine društva iz člana 364. Zakona o privrednim društvima pomera na rok od 90 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Rok za predaju godišnjih izveštaja, odnosno godišnjih finansijskih izveštaja sa izveštajem revizora svih obveznika čije je izveštavanje uređeno Zakonom o tržištu kapitala, odnosno Zakonom o investicionim fondovima ili Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, pomera se na rok od 60 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Celu uredbu pogledajte ovde.