Panel „Saradnjom do održivosti“ – RAV predstavio Plan razvoja APV 2023-2030.

 

Različiti stejkholderi iz privatnog, javnog i civilnog sektora okupili su se 3.avgusta u Novom Sadu kako bi razgovorali o trendovima i svojim aktivnostima na polju održivosti. RAV je predstavio Plan razvoja APV 2023-2030.godinu, za čiju je izradu bio zadužen.

Organizator događaj bio je Forum za odgovorno poslovanje, a domaćin je bila članica ovog Foruma, Elixir Group. U okviru događaja održan je i panel „Saradnjom do održivosti“, u kojem su, pored organizatora, domaćina i RAV-a, učestvovali i predstavnici kompanija A1, Schneider Electric, Centra za visoke ekonomske studije (CEVES), kao i Novosadskog noćnog bazara. Maja Sokić, koja u RAV-u rukovodi Sektorom za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku, predstavila je Plan razvoja APV 2023-2030, sa posebnim akcentom na njegovu usklađenost sa Agendom 2030 i njegovim značajem za poslovnu zajednicu.

Ona je objasnila da je u pitanju razvojni planski dokument najvišeg ranga u Vojvodini kojim su definisani razvojni pravci i ciljevi i mere koje u prvom redu Pokrajinska vlada treba da sprovodi do 2030. godine, a koji pokrivaju oblasti društveno-ekonomskog razvoja, energetike i zaštite zivotne sredine.

„Ono što je možda za ovu priliku najznačajnije da istaknem je to da je ovaj dokument u svim fazama izrade rađen na transparentan i participativan način kroz partnerstvo svih sektora i sfera društva i da se u svakom segmentu radilo na povezivanju sa ciljevima održivog razvoja, odnosno Agendom 2030. U njegovoj izradi učestvovao je ne samo javni sektor, koji stoji iza ovog dokumenta i potpisuje ga, nego i civilni, poslovna zajednica, akademska zajednica, građanstvo, posebno mladi itd. Dosadašnja praksa u kreiranju i sprovođenju javnih politika pokazala je da je zainteresovanost drugih sektora (civilnog, privrede) da se uključe bila niska, ali u perspektivi zahtevi koji pred svima nama stoje nametnuće neophodnost saradnje i korišnje raspoloživih mehanizama, ali i predlaganje novih“, rekla je Sokić. Ona je naglasila da RAV kroz istraživanje „Biznis barometar“ opipava puls privrede, osluškuje njene potrebe i sugeriše donosiocima odluka koje bi mere trebalo sprovoditi.

„Dakle, taj proces saradnje je dvosmeran, potrebne su inicijative sa svih strana. Zato su od ključnog značaja zajednički projekti i kampanje podizanja svesti na svim nivoima, što će i nama u RAV-u biti jedan od prioritetnih projekata u vremenu koje dolazi.“

Podsećamo da Plan razvoja AP Vojvodine 2023-2030. godine predviđa četiri razvojna pravca: Vojvodina, mesto visokog životnog standarda, Energetski održiva, digitalna i prostorno povezana Vojvodina, Interkulturalna Vojvodina i Zelena Vojvodina otporna na klimatske promene. Plan je u potpunosti usklađen sa Agendom 2030, univerzalnom strategijom UN i njenih 17 ciljeva održivog razvoja.