Otvoren II Javni konkurs za kupovinu nove opreme u 2023. godini

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je Drugi javni konkurs za podršku za kupovinu nove opreme u 2023. godini.

Predmet konkursa je kupovina nove opreme neophodne za realizaciju investicionog projekta, odnosno za uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvodnog procesa ili za povećanje obima proizvodnje čija neto nabana vrednost ne može biti niža od 4 miliona dinara, bez uračunatog PDV-a, zavisnih troškova nabavke, odnosno troškova montaže, puštanja u rad, troškova obuke za korišćenje, troškova carinjenja i drugih zavisnih troškova.

Кonkurs se realizuje kroz 2 komponente, i to:

Pod Кomponentom 1 podrazumeva se nabavka nove opreme za sva privredna društva koja ispunjavaju uslove Кonkursa, a pod Кomponentom 2 nabavka nove opreme za privredna društva koja su potencijalni ili postojeći lokalni dobavljači multinacionalnih kompanija.

Pod opremom se podrazumevaju mašine, proizvodne linije od više funkcionalno nedeljivih mašina, specijalni alati i delovi specijalizovanih mašina, oprema za kontrolu kvaliteta i merna oprema, kao i oprema za proizvodnju građevinskih proizvoda.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koja se dodeljuju po Кonkursu je 500.000.000,00 dinara. Podnosiocu prijave mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 2 do 10 miliona dinara za Komponentu 1, odnosno od 2 do 12 miliona dinara za Кomponentu 2, pri čemu u oba slučaja maksimalan iznos dodeljenih sredstava ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Кorisnici sredstava mogu biti privredna društva sa sedištem u Vojvodini osnovana najkasnije 1. septembra 2021, koja su mikro, mala i srednja pravna lica, imaju najmanje 10 zaposlenih, koji u periodu od 1. januara 2022. godine do dana objave Konkursa nisu bili u blokadi, koji dolaze iz sektora prerađivačke industrije, reciklaže i građevinarstva (oprema za proizvodnju građevinskih proizvoda), i koji ispunjavaju sve ostale uslove propisane Konkursom.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar, računajući i taj dan.

Sve o uslovima Konkursa i način prijavljivanja zainteresovane kompanije mogu pronaći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za re gionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

ŠTA AKO IMATE NEDOUMICA OKO USLOVA KONKURSA?

Razvojna agencija Vojvodine je za zainteresovane održala INFO DAN, koji je u online formatu održan u sredu, 13.septembra.

Snimak vebinara smo postavili na YT, ovo je LINK.

Takođe, zainteresovani mogu da se jave i na sledeće telefone ili mejlove:

Komponenta 1: Stefan Davidović, 021/487-4258, stefan.davidovic@vojvodina.gov.rs i Teodora Đedovac, 063/88-04-107

Komponenta 2: Biljana Vrzić, 021/472-32-40, biljana.vrzic@rav.org.rs; Tanja Vičević, 021/472-32-40, tanja.vicevic@rav.org.rs, i Sanda Emini 021/472-32-40, sanda.emini@rav.org.rs.