Ostali konkursi

Istekli konkursi

2018

Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа visoko obrаzovаnje i nаučnoistrаživаčku delаtnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2018. GODINU
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа visoko obrаzovаnje i nаučnoistrаživаčku delаtnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE OBRAZOVNIH PROGRAMA / PROJEKATA USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANJA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2018. GODINU
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Balkanski fond za demokratiju nemačkog maršalovog fonda SAD
Nаziv: JAČANjE EU INTEGRACIJA
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа zdrаvstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ODNOSNO SUFINANSIRANJE HITNIH KAPITALNIH POPRAVKI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U 2018. GODINI
Rok: 15. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа zdrаvstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ODNOSNO SUFINANSIRANJE HITNIH KAPITALNIH POPRAVKI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U 2018. GODINI
Rok: 15. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE POSEBNOG PROGRAMA AFIRMACIJE ŠKOLSKOG I UNIVERZITETSKOG SPORTA U AP VOJVODINI
Rok: 31. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE POSEBNOG PROGRAMA U SKLADU SA AKCIONIM PLANOM PROGRAMA RAZVOJA SPORTA U AP VOJVODINI 2016-2018.
Rok: 31. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO
Rok: 30. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Višegradski fond
Nаziv: VISEGRAD+ GRANTS
Rok: 01. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Višegradski fond
Nаziv: VISEGRAD+ GRANTS
Rok: 01. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA)
Nаziv: ERAZMUS + ŽAN MONE
Rok: 22. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE POSEBNOG PROGRAMA ORGANIZACIJE I UČEŠĆA NA MEĐUNARODNIM SPORTSKIM TAKMIČENjIMA OD ZNAČAJA ZA AP VOJVODINU
Rok: 01. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2018. GODINU
Rok: 10. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANjE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2018. GODINU
Rok: 10. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANjE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2018. GODINU
Rok: 10. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
Rok: 30. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2018. GODINI
Rok: 16. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2018. GODINI
Rok: 16. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ROMSKE NACIONALNOSTI ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2018. GODINI
Rok: 16. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI POZIV NEZAPOSLENIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2018. GODINI
Rok: 16. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA)
Nаziv: INTERREG IPA-CBC Romania-Serbia
Rok: 30. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA)
Nаziv: INTERREG IPA-CBC Romania-Serbia
Rok: 30. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA OTKUP PUBLIKACIJA ZA BIBLIOTEKE U 2018.GODINI
Rok: 30. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA SREDSTVIMA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U CILjU OSTVARIVANjA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA U 2018. GODINI
Rok: 24. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PUTEM DOTACIJA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA REALIZACIJU PROGRAMA MANIFESTACIJA I DOGAĐAJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD ZNAČAJA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2018.GODINU
Rok: 20. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE, ODNOSNO SUFINANSIRANJE MERA, AKTIVNOSTI I PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U 2018. GODINI
Rok: 15. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo pravde
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU ODLAGANJA KRIVIČNOG GONJENJA
Rok: 14. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Filmski centаr Srbije
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2018. GODINU U KATEGORIJI: SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH DOKUMENTARNIH FILMOVA
Rok: 12. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Filmski centаr Srbije
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KINEMATOGRAFIJI ZA 2018. GODINU U KATEGORIJI: SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE DOMAĆIH DUGOMETRAŽNIH DOKUMENTARNIH FILMOVA
Rok: 12. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZOVANJA I UČEŠĆA NA STRUČNIM, NAUČNIM I PRIGODNIM SKUPOVIMA, KAO I UNAPREĐIVANJA PROFESIONALNIH I ETIČKIH STANDARDA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA NAMENJENIH OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA ŠTAMPANE MEDIJE I SERVISE NOVINSKIH AGENCIJA U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA NAMENJENIH NACIONALNIM MANJINAMA U 2018. GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа – sektor zа informisаnje i medije
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PROIZVODNJU MEDIJSKIH SADRŽAJA NAMENJENU TELEVIZIJI U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа – sektor zа informisаnje i medije
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA RADIO I INTERNET MEDIJE U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA NAMENJENIH OSOBAMA SA INVALIDITETOM U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZOVANJA I UČEŠĆA NA STRUČNIM, NAUČNIM I PRIGODNIM SKUPOVIMA, KAO I UNAPREĐIVANJA PROFESIONALNIH I ETIČKIH STANDARDA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U 2018. GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA ŠTAMPANE MEDIJE I SERVISE NOVINSKIH AGENCIJA U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA NAMENJENIH NACIONALNIM MANJINAMA U 2018. GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа – sektor zа informisаnje i medije
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ZA PROIZVODNJU MEDIJSKIH SADRŽAJA NAMENJENU TELEVIZIJI U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo kulture i informisаnjа – sektor zа informisаnje i medije
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA PROIZVODNJE MEDIJSKIH SADRŽAJA ZA RADIO I INTERNET MEDIJE U 2018.GODINI
Rok: 08. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа obrаzovаnje, propise, uprаvu i nаcionаlne mаnjine – nаcionаlne zаjednice
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OČUVANJA I NEGOVANJA MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U VOJVODINI
Rok: 05. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа obrаzovаnje, propise uprаvu i nаcionаlne mаnjine - nаcionаlne zаjednice
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA USMERENIH NA REALIZACIJU AFIRMATIVNIH MERA I PROCESA ZA INTEGRACIJU ROMA ZA NASTAVAK „ DEKADE INKLUZIJE ROMA“ U 2018.GODINI
Rok: 05. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа obrаzovаnje, propise, uprаvu i nаcionаlne mаnjine – nаcionаlne zаjednice
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OČUVANJA I NEGOVANJA MEĐUNACIONALNE TOLERANCIJE U VOJVODINI
Rok: 05. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа obrаzovаnje, propise uprаvu i nаcionаlne mаnjine - nаcionаlne zаjednice
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA USMERENIH NA REALIZACIJU AFIRMATIVNIH MERA I PROCESA ZA INTEGRACIJU ROMA ZA NASTAVAK „ DEKADE INKLUZIJE ROMA“ U 2018.GODINI
Rok: 05. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE , KOJE SU OD INTERESA ZA GRAD NOVI SAD ZA 2018.GODINU
Rok: 05. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Vlada kraljevine Holandije
Nаziv: KONKURS ZA PROMOCIJU LjUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA VLADE KRALjEVINE HOLANDIJE
Rok: 04. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI
Rok: 23. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI
Rok: 23. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (EACEA)
Nаziv: ERAZMUS + ŽAN MONE
Rok: 22. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа zdrаvstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ODNOSNO SUFINANSIRANJE IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPREMANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2018. GODINI
Rok: 25. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа zdrаvstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE ODNOSNO SUFINANSIRANJE IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPREMANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2018. GODINI
Rok: 25. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EVZ (Errinerung Verantwortung Zukunft)
Nаziv: EVROPLJANI ZA MIR
Rok: 22. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EVZ (Errinerung Verantwortung Zukunft)
Nаziv: EVROPLJANI ZA MIR
Rok: 22. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs

2017

Institucijа: Japanska fondacija
Nаziv: Otvoreno je više poziva (ARTS&CULTURAL EXCHANGE/JAPANESE LANGUAGE EDUCATION OVERSEAS/JAPANESE STUDIES OVERSEAS AND INTELLECTUAL EXCHANGE/STRENGTHENING CULTURAL EXCHANGE IN ASIA )
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje I naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA SARADNJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo državne uprave I lokalne samouprave
Nаziv: JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo državne uprave I lokalne samouprave
Nаziv: JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU FIZIČKIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje I naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA SARADNJE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo državne uprave I lokalne samouprave
Nаziv: JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU FIZIČKIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo državne uprave I lokalne samouprave
Nаziv: JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU PRAVNIH LICA ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIH U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Western Balkans Fund
Nаziv: PRVI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA
Rok: 22. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Western Balkans Fund
Nаziv: PRVI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA
Rok: 22. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа:
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UNAPREĐIVANJA KVALITETA MESA U STOČARSTVU U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
Rok: 20. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs

2024

Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2024. godinu za podsticanje programa i manifestacija ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i manifestacija iz oblasti privrede od javnog interesa za Grad Novi Sad koja realizuju udruženja
Rok: 12. 02. 2024.
Pogledаjte konkurs

2023

Institucijа: Ambasada Japana u Republici Srbiji
Nаziv: Konkurs za POPOS DONACIJE
Rok: 10. 03. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PORORICAMA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA KUPOVINU NEKRETNINE , S CILjEM UNAPREĐIVANjA POLOŽAJA ŽENA
Rok: 12. 05. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2023. GODINI
Rok: 03. 06. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUŽENjA IZ OBLASTI POLjOPRIVREDE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ZA 2023. GODINU
Rok: 05. 06. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2023. GODINU ZA PODSTICANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA
Rok: 18. 09. 2023.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana i drugim neprofitnim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2024. godini- manifestacije
Rok: 13. 10. 2023.
Pogledаjte konkurs

2022

Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Javni poziv za učešće pravnih lica u obavljanju savetodavnih i prognozno izveštajnih poslova u zaštiti bilja na području AP Vojvodine u 2022.godini
Rok: 31. 01. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme
Rok: 21. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2022. Godini a koje realizuju udruženja
Rok: 21. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Nаziv: KONKURSI ZA FINANSIRANjE – SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI
Rok: 18. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje
Rok: 30. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
Nаziv: Јавни конкурс за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години
Rok: 28. 01. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini
Rok: 28. 01. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: Javni konkurs za sufinansiranje programa/projekata u oblasti naučnoistraživačkog razvoja nevladinih organizacija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2022. godini
Rok: 31. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2022. GODINI
Rok: 28. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST
Nаziv: NOVI KONKURSI
Rok: 11. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA GRADA NOVOG SADA ZA 2022. GODINU ZA PODSTICANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD
Rok: 22. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 01. 07. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo za brigu o porodici i demografiju
Nаziv: Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih smanjenju negativnih migracija mladih u 2022. godini
Rok: 30. 08. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za brigu o porodici i demografju
Nаziv: Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih podršci porodici, merama populacione politike i unapređenju demografske slike društva u 2022. godini
Rok: 30. 08. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo za brigu o porodici i demografiju
Nаziv: Javni konkurs za podnošenje predloga programa na Stalno otvoreni konkurs za dodelu dotacija namenjenih osnaživanju i socijalnoj sigurnosti žena i prevenciju porodičnog nasilja u 2022. godini
Rok: 30. 08. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije
Rok: 05. 05. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Trag fondacija
Nаziv: Zelene ideje
Rok: 31. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNjE
Rok: 31. 12. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gradska uprava za privredu Grada Novog Sada
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI
Rok: 15. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Organizacija Razlivalište
Nаziv: Konkurs za “Social Impact Award 2022”
Rok: 15. 05. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJI SU ODOBRENI OD STRANE EVROPSKE KOMISIJE KROZ ERAZMUS+ PROGRAM EU I PROGRAME PREKOGRANIČNE SARADNjE
Rok: 21. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA ČIJI SU NOSIOCI UDRUŽENJA I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2022. GODINI
Rok: 30. 06. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski seekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2022. godini na teritoriji AP Vojvodine
Rok: 11. 07. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA ZA UČESTVOVANjU U REALIZACIJI PROGRAMA „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“
Rok: 15. 07. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: Drugi Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije U 2022. godini za učešće U sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije
Rok: 15. 10. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA PODSTICANjA ZAPOŠLjAVANjA MLADIH „MOJA PRVA PLATA“
Rok: 22. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gradska uprava za privredu grada Novog Sada
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI
Rok: 16. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu
Nаziv: II Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2022. godinu za podsticanje programa i manifestacija ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i manifestacija iz oblasti privrede od javnog interesa za Grad Novi Sad koja realizuju udruženja.
Rok: 12. 09. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2022. godini
Rok: 11. 11. 2022.
Pogledаjte konkurs

2021

Institucijа: BCSDN - Balkan Civil Society Development Network
Nаziv: BCSDN POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA ZA AD-HOC SUPPORT GRANTOVE
Rok: 30. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ujedinjene nacije za razvoj, Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF),
Nаziv: Javni poziv u formi izazova za prikupljanje predloga inovativnih i isplativih projekata, poslovnih modela i tehničkih rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, na nivou lokalnih zajednica, primenom principa cirkularne ekonomije.
Rok: 01. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: JAVNI POZIV za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“-„ZELENBORAC“ za školsku 2020/2021. godinu
Rok: 15. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Javni konkurs za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih
Rok: 18. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji u 2021. godini,
Rok: 23. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Javni Konkurs Za Stimulisanje Različitih Oblika Zapošljavanja, Samozapošljavanja I Preduzetništva Mladih
Rok: 18. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Javni Konkurs Za Podršku Jedinicama Lokalne Samouprave U Sprovođenju Omladinske Politike Na Lokalnom Nivou
Rok: 18. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Novog Sada za 2021.godinu za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa iz oblasti privrede od javnog interesa za Grad Novi Sad koja realizuju udruženja
Rok: 17. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini a koje realizuju udruženja
Rok: 02. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
Nаziv: Konkurs za dodelu sredstava za održavnje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021 godini na teritoriji AP Vojvodine
Rok: 02. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za zaštitu životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada za 2021. godinu
Rok: 17. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Trag Fondacija
Nаziv: Poziv za prijavljivanje na program ZELENE IDEJE
Rok: 31. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: Javni konkurs za finansiranje programa udruženja građana u oblasti socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite, društvene brige o deci i popularizacije pronatalitetne politike u 2021. godini
Rok: 18. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 30. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 30. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE
Nаziv: avni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021. godini
Rok: 20. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
Nаziv: Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva
Rok: 16. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Gradska uprava za zaštitu životne sredine Novi Sad
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje istraživačkih i razvojnih projekata i programa iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada Novog Sada za 2021. godinu
Rok: 12. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2021. GODINI
Rok: 20. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI
Rok: 20. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA NEDOBITNIM ORGANIZACIJAMA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI
Rok: 17. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2021. GODINI
Rok: 25. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2021. GODINI
Rok: 04. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI
Rok: 18. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI ODRŽIVOG URBANOG RAZVOJA, ČIJI SU NOSIOCI UDRUŽENjA I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA U 2021. GODINI
Rok: 21. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu
Rok: 15. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI
Rok: 17. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad- Gradska uprava za privredu
Nаziv: II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2021. GODINU ZA PODSTICANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD
Rok: 13. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2021. GODINI, ZA UNAPREĐENjE SAZNANjA DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA, KAO I UČENIKA OSNOVNIH I SREDNjIH ŠKOLA NA PODRUČJU AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE O EFIKASNOM KORIŠĆENjU ENERGIJE
Rok: 24. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu AP Vojvodine
Nаziv: Konkurs za finansiranje izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period od 2022. do 2025. godine
Rok: 15. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad - Gradska uprava za sport i omladinu
Nаziv: II JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA U OBLASTIMA OMLADINSKOG SEKTORA KOJIMA SE OSTVARUJU CILjEVI I MERE DEFINISANE LOKALNIM AKCIONIM PLANOM POLITIKE ZA MLADE GRADA NOVOG SADA ZA PERIOD 2019 – 2022. GODINE, ZA 2021. GODINU
Rok: 18. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)
Nаziv: ZAJEDNO ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE U SRBIJI
Rok: 09. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine u čijem su delokrugu poljoprivredna aktivnost i ruralni razvoj
Rok: 22. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog
Nаziv: JAVNI KONKURS – „Rodna ravnopravnost javnih politika za razvoj Republike Srbije” za programe u oblasti unapređenja rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji.
Rok: 22. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: Konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova udruženjima građana za oblast ravnopravnosti polova sa ciljem unapređenja rodne ravnopravnosti u AP Vojvodini u 2021. godini
Rok: 21. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Rok: 24. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs

2020

Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.
Rok: 21. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: Konkursi
Rok: 31. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA INVESTITORU KOJI U REPUBLICI SRBIJI PROIZVODI AUDIOVIZUELNO DELO
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD – EVROPSKO SEĆANJE
Rok: 04. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD- BRATIMLJENJE GRADOVA
Rok: 04. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD – MREŽE GRADOVA
Rok: 03. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD – PROJEKTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
Rok: 01. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU DOTACIJA NAMENjENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2020. GODINI
Rok: 31. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kraljevina Norveška
Nаziv: Norveška za vas -Podrška zapošljavanju mladih i socijalnom uključivanju u nerazvijenim područjima
Rok: 08. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Nаziv: PARTNERSTVO ZA OTVORENU UPRAVU: JAVNI POZIV ZA OCD ZA UČEŠĆE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU AKCIONOG PLANA 2020-2022. GODINE
Rok: 14. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
Rok: 03. 04. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2020. GODINU
Rok: 15. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2020. GODINU ZA PODSTICANjE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA
Rok: 18. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE INTENZIVIRANjA KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJIM RASPOLAŽU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, SREDNjE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE I OSTALE SREDNjE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU UČENIKE POLjOPRIVREDNE STRUKE ‒ PUTEM NABAVKE OPREME
Rok: 28. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI – MANIFESTACIJE
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI – UNAPREĐENjE LOVNOG I RIBOLOVNOG TURIZMA
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020. GODINI – ORGANIZOVANjE KONGRESA
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2020. GODINI
Rok: 04. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA KOJE REALIZACIJU UDRUŽENjA IZ OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI APV ZA 2020.GODINU
Rok: 10. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: Konkrusi Nacionalne službe za zapošljavanje
Rok: 30. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu poliriku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE
Rok: 19. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2020. GODINI
Rok: 27. 03. 2020.
Opis programa: Dana 17.03.2020. obustavlja se prijem zahteva po konkursu
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2020. GODINI
Rok: 21. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo građevinarsta, saobraćaja i infrastrukture
Nаziv: JAVNI KONKURUS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA I DRUGIH ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U OBLASTI SOCIJALNOG STANOVANjA U 2020. GODINI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
Rok: 27. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA U 2020. GODINI ZA PODRŠKU PROJEKTIMA UDRUŽENjA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANjA ŽENA IZ KATEGORIJE JEDNORODITELjSKIH PORODICA
Rok: 27. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fond za inovacionu delatnost
Nаziv: Dokaz koncepta
Rok: 15. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS i European Enterprise Promotion Awards EEPA
Nаziv: Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije predzetništva
Rok: 20. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI
Rok: 05. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UDRUŽENJA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE
Rok: 29. 05. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nаziv: Javni konkurs za udruženja na temu Ekonomsko osnaživanje žena iz kategorije jednoroditeljskih porodica
Rok: 05. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kancelarija za ljudska i manjinska prava
Nаziv: Javni konkurs „Unapređenje položaja Roma i Romkinja u Republici Srbiji za 2020. godinuˮ
Rok: 12. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE SOPSTVENOG BIZNISA
Rok: 05. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 25. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 25. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: ACT
Nаziv: Grantovi za jačanje lokalnih zajednica
Rok: 07. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osobama sa invaliditetom
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Godišnji programi odnosno projekti u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Konkurs za finansiranje programa od javnog interesa u oblasti zaštite potrošača za 2020. godinu
Rok: 27. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fondacija Ana i Vlade Divac
Nаziv: Slavimo filantropiju
Rok: 25. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA PUBLIKOVANjE RADOVA U OBLASTI RODNE RAVNOPRAVNOSTI
Rok: 30. 07. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Beogradska otvorena škola
Nаziv: Programa podrške neformalnim grupama za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica “Snažno zeleno“
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Balkan green foundation
Nаziv: BALCAN GREEN ACADEMY 2020/2021
Rok: 16. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2020. GODINI
Rok: 21. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: IKEA Srbija i Fondacija Ana i Vlade Divac
Nаziv: JA SAM ODVAŽNA!
Rok: 30. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za obrazovanje u 2020. godini koja realizuju udruženja
Rok: 23. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ambasada Republike Češke
Nаziv: Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2021. godini
Rok: 30. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fondacija Ana i Vlade Divac uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju
Nаziv: Solidarnost pre svega
Rok: 28. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Komercijalna banka, Beogradska bankarska akademija i Udruženje banaka Srbije
Nаziv: Takmičite u osmišljavanju rešenja za Crowdfunding digitalnu platformu
Rok: 19. 10. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2020. GODINU
Rok: 30. 10. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: TIM za socijalno uključivanje i smanenje siromaštva
Nаziv: SOCIETIES 2 – Podrška organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih veština, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu
Rok: 15. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Trag Fondacija
Nаziv: Aktivne zajednice
Rok: 14. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs

2019

Institucijа: Ambasada Republike Poljske u Beogradu
Nаziv: POZIV ZA SLANjE PREDLOGA PROJEKATA – MALI RAZVOJNI PROJEKTI
Rok: 25. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fondacija Ana i Vlade Divac
Nаziv: KONKURS SLAVIMO FILANTROPIJU
Rok: 20. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za rad zapošljavanje , boračka i socijalna pitanja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROGRAMA NA PROGRAMSKI KONKURS ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI U 2019.GODINI
Rok: 20. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDFINANSIRANjA REALIZACIJE PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE NABAVKE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U 2019. GODINI
Rok: 30. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OPREMANjA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2019. GODINI
Rok: 15. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE HITNIH KAPITALNIH POPRAVKI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U 2019. GODINI
Rok: 15. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE MOBILNOSTI UMETNIKA I PROFESIONALACA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI U 2019.GODINI
Rok: 15. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI KOJI SU PODRŽANI KROZ MEĐUNARODNE FONDOVE U 2019. GODINI
Rok: 15. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: OTVORENI POZIV ZA SUFINANSIRANjE ORGANIZACIJE I REALIZACIJE GODIŠNjEG PROGRAMA PREDSTAVLjANjA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI I IZDAVAŠTVA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA KNjIGA U 2019. GODINI
Rok: 11. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI SRBA U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI
Rok: 01. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI PREVOĐENjA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNjIŽEVNOSTI U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI
Rok: 01. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2019. GODINI
Rok: 04. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEĐA I SAVREMENOG STVARALAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2019. GODINI
Rok: 11. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Filip Moris i ENECA
Nаziv: POKRENI SE ZA POSAO
Rok: 31. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU DOTACIJA NAMENjENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2019. GODINI
Rok: 31. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I TRANSFERA NAMENjENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2019.GODINI
Rok: 31. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE UČEŠĆA NA NAUČNIM SKUPOVIMA U INOSTRANSTVU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH RADNIKA I STUDENATA KOJI SU POKAZALI POSEBNE REZULTATE U 2019. GODINI
Rok: 01. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURSZA SUFINANSIRANjE ORGANIZOVANjA NAUČNO-STRUČNIH SKUPOVA U 2019. GODINI
Rok: 01. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA REGRESIRANjE PREVOZA STUDENATA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA 2019. GODINU
Rok: 23. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RAZVOJA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE POSLOVNIH BANAKA I LIZING KOMPANIJA U RALIZACIJI PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2019.GODINI
Rok: 11. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg Danube Transnational programme
Nаziv: TREĆI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU DUNAVSKOG TRANSNACIONALNOG PROGRAMA
Rok: 08. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
Nаziv: BESPOVRATNA SREDSTVA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ŽENA PRIPADNICA NACIONALNIH MANJINA
Rok: 14. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: KONKURS ZA NAJBOLjU ŽENSKU INOVACIONU PREDUZETNIČKU IDEJU
Rok: 04. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: KONKURSI NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
Rok: 22. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA NEVLADNIH ORGANIZACIJA I NEPROFITNIH INSTITUCIJA U 2019.GODINI
Rok: 21. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: UN WOMEN - Women Programme Office in Serbia
Nаziv: Status of Women in the Labour Market
Rok: 01. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: European Commission
Nаziv: European Cluster Excellence Programme
Rok: 04. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: TechSoup Balkans
Nаziv: DONACIJE Microsoft REŠENJA
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Goi Peace foundation, Stiftung Enterpreneur ship, Digital exeprts united
Nаziv: TAKMIČENJE MLADIH PREDUZETNIKA
Rok: 31. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: European Commission-EU Social innovation competition
Nаziv: Challenging plastic waste
Rok: 04. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE INTENZIVIRANjA KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJIM RASPOLAŽU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, SREDNjE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE I OSTALE SREDNjE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU UČENIKE POLjOPRIVREDNE STRUKE ‒ PUTEM NABAVKE OPREME
Rok: 05. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POSLOVNIM INKUBATORIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARJAT ZA PRVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAŠANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI-ORGANIZOVANJE KONGRESA
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2019. GODINI-MENIFESTACIJE
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za sport i omladinu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA STIMULISANjE RAZLIČITIH OBLIKA ZAPOŠLjAVANjA, SAMOZAPOŠLjAVANjA I PREDUZETNIŠTVA MLADIH
Rok: 09. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIVA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI
Rok: 09. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Skal International
Nаziv: KONKURS ZA PRIJAVE ZA NAGRADU 2019. ZA ODRŽIVI TURIZAM
Rok: 31. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
Rok: 15. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nаziv: EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA U PROCESU SAMOZAPOŠLjAVANjA, A KOJE SU PRETRPELE NASILjE
Rok: 25. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE MAŠINA I OPREME U USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2019. GODINU
Rok: 21. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE TEKUĆIH POPRAVKI I ODRŽAVANjE ZGRADA, OBJEKATA I OPREME USTANOVA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2019. GODINU
Rok: 21. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS FINANSIRANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 27. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 03. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 16. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Visegrad Fund
Nаziv: Vusegrad, Visegrad + strategic grants
Rok: 01. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNjE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg-IPA program prekogranične saradnje
Nаziv: TREĆI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA IPA HU-SRP
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PROJEKATA UDRUŽENjA U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2019. GODINI
Rok: 04. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: 100 & Change
Nаziv: Dodela granta za projekte fokusirane na rešavanje kritičnih, globalnih tema
Rok: 16. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kraljevina Norveška preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)
Nаziv: Norveška za vas-Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga
Rok: 15. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg ADRION
Nаziv: Treći poziv za podnošenje predloga projekta u okviru Jadransko-jonskog programa ADRION 2014-2020. Prioritena osa broj 1-Inovativan i pametan region
Rok: 12. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg ADRION
Nаziv: Treći poziv za podnošenje predloga projekta u okviru Jadransko-jonskog programa ADRION 2014-2020. Prioritena osa broj3- povezan region
Rok: 13. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: SWG RRD (The Standing Working Group for Regional Rural Development)
Nаziv: Јavni poziv u okviru ABD Grant šeme za podnošenje predloga projekata za podršku razvoja lanaca vrednosti tradicionalnih proizvoda i ruralnog turizma za korisnike iz prekograničnih regiona Drina-Tara, Drina-Sava i Krš.
Rok: 18. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPPOŠLjAVNjE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2019. GODINI
Rok: 28. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2019. GODINI ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: Town Twinning 2019 – Round 2
Rok: 02. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: Networks of Towns 2019 – Round 2
Rok: 02. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nаziv: Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja
Rok: 29. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA RAZVOJ LOVSTVA AP VOJVODINE ZA 2019. GODINU
Rok: 22. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENjA GRAĐANA U 2019.GODINI NA TERITORIJI APV, ČIJA JE DELATNOST U VEZI S POLjOPRIVREDNOM PROIZVODNjOM
Rok: 22. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment - UNEP)
Nаziv: POZIV ZA DOSTAVLjANjE PROJEKTNIH IDEJA KOJE IMAJU POTENCIJAL PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ ZELENOG KLIMATSKOG FONDA
Rok: 16. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EUROPEAN COMMISSION
Nаziv: COS-SEM 2019-4-01 Social economy missions
Rok: 26. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaj za podršku programima koji se odnose na pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja u 2019. godini.
Rok: 09. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: P2P projekat koji finansira Evropska unija
Nаziv: Pripremi se za učešće: Otvoren poziv za dodelu malih grantova
Rok: 30. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Expo 2020 Dubai
Nаziv: The Expo Live Innovation Impact Grant Programme
Rok: 15. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Trag fondacija
Nаziv: Podrška građanskom aktivizmu u zajednici
Rok: 06. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Novosadska novinarska škola
Nаziv: Drugi poziv za podnošenje predloga projekata Medijska i informaciona pismenost za organizacije civilnog društva u Srbiji
Rok: 06. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANjE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA OBRAZOVANjE U 2019. GODINI KOJA REALIZUJU UDRUŽENjA
Rok: 07. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Nаziv: KONKURS za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2019. godini
Rok: 22. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE, SANACIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE OBJEKATA USTANOVA OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2019. GODINU
Rok: 07. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2019. GODINI
Rok: 23. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA PODRŠKU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PROJEKTE KOJI DOPRINOSE SARADNjI JAVNOG I CIVILNOG SEKTORA
Rok: 15. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
Rok: 15. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: DRUGI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA JAVNIM SREDNjIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI APV ZA REALIZACIJU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA TEMU ZADRUGARSTVA U 2019.GODINI
Rok: 18. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANIMA/ UDRUŽENjIMA ŽENA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILjEM UNAPREĐENjA POLOŽAJA ŽENA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U APV
Rok: 31. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA U OVLASTI UNAPREĐENjA POLOŽAJA ROMA I ROMKINjA
Rok: 31. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OPREMANjA SPORTSKIH OBJEKATA U APV
Rok: 01. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE
Rok: 12. 11. 2019.
Opis programa:
IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi/87-javni-pozivi-cirilica/1354-30-2019-a-2019
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODSTICANjE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJI SU ZNAČAJNI ZA ZŠTITU I SPASAVANjE OD POŽARA U 2019.GODINI A KOJE REALIZUJU UDRUŽENjA
Rok: 20. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI FILMSKE UMETNOSTI I OSTALOG AUDIO-VIZUELNOG STVARALAŠTVA U APV U 2019.GODINI
Rok: 25. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Trag fondacija
Nаziv: AKTIVNE ZAJEDNICE
Rok: 30. 11. 2019.
Opis programa: Trag fondacija već 20 godina sprovodi program Aktivne zajednice, u okviru kojeg je do danas podržano 630 inicijativa neformalnih grupa i udruženja u preko 200 zajednica širom Srbije.
Program od samog početka prati potrebe udruženih građana i građanki, i novčano i na druge načine ih podržava da realizuju svoje ideje koje doprinose razvoju i boljitku njihovih zajednica.

Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnoprav nost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PODSTICANjE SOPSTVENOG BIZNISA
Rok: 21. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti izrade akcionog plana razvoja organske poljoprivredne proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period od 2020. do 2025. godine
Rok: 23. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs

2018

Institucijа: Grad Novi Sad
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLjAVANjE ŽENA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
Rok: 10. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: TRAG FONDACIJA
Nаziv: KONKURS ZA UČEŠĆE NA NACIONALNOM FORUMU ZA ZELENE IDEJE
Rok: 04. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA UDRUŽENjA GRAĐANA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM, BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE, DRUŠTVENE BRIGE O DECI I POPULARIZACIJE PRONATALITETNE POLITIKE U 2018. GODINI
Rok: 03. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE NABAVKE MEDICINSKE I NEMEDICINSKE OPREME ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U 2018. GODINI
Rok: 08. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za evropske integracije
Nаziv: KONKURS ZA SPROVOĐENjE PROJEKATA U OBLASTI INFORMISANjA NA TEME: MLADI I EVROPSKA UNIJA; ŠTA NAM DONOSI ČLANSTVO
Rok: 16. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: JAVNI KONKURSI ZA PROGRAME I PROJEKTE OD JAVNOG INTERESA U OBLASTI OMLADINSKOG SEKTORA
Rok: 15. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanja žena (UN Women)
Nаziv: POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA U OBLASTI EKONOMSKOG OSNAŽIVANjA ŽENA
Rok: 27. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA DAROVITE STUDENTE USTANOVAMA VISOKOG OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA ZA 2018. GODINU
Rok: 05. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE RAZVOJNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA VISOKIH ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA S TERITORIJE AP VOJVODINE U 2018. GODINI 05.06.2018.
Rok: 05. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE OTVARANJU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MARKETINŠKIM I KONSULTANTSKIM AGENCIJAMA ZA PROMOCIJU I MARKETINŠKU OBRADU PROIZVODA ŽENA PREDUZETNICA
Rok: 14. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE UMETNIČKIH DELA IZ OBASTI VIZUELNIH UMETNOSTI ZA 2018. GODINU
Rok: 20. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: Call for proposals -Employment, Social Affairs & inclusion
Rok: 13. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: NETWORKS OF TOWNS 2018 – ROUND 2
Rok: 03. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: TOWN TWINNING 2018 – ROUND 2
Rok: 03. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE, SANACIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE OBJEKATA USTANOVA OSNOVNOG, SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA, UČENIČKOG STANDARDA I PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU
Rok: 18. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA PODRŠKE SPROVOĐENjU OMLADINSKE POLITIKE
Rok: 31. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PROGRAME U OBLASTI RAZVOJA INFORMACIONOG DRUŠTVA U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI
Rok: 27. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE ZA KUPOVINU SEOSKIH KUĆA SA OKUĆNICOM
Rok: 25. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2018. GODINI – ORGANIZOVANJE KOGRESA
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: DRUGI JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2018.GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
Rok: 15. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI, PROGRAMA I PROJEKATA NACIONALNIH SAVETA NACIONALNIH MANJINA U OBLASTI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA
Rok: 22. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI UDRUŽENJA GRAĐANA U 2018. GODINI NA TERITORIJI APV, ČIJA JE DELATNOST U VEZI S POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM
Rok: 31. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA/UDRUŽENJIMA ŽENA  ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI POLOVA SA CILJEM UNAPREĐENJA POLOŽAJA ŽENA I RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U AP VOJVODINI
Rok: 30. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURSZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI UNAPREĐENJA POLOŽAJA ROMA I ROMKINJA
Rok: 30. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANJE MOBILNOSTI UMETNIKA I PROFESIONALACA U OBLASTI KULTURE I UMETNOSTI U 2018. GODINI
Rok: 01. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA
Nаziv: KONKURS ZA UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 06. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU
Nаziv: POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA U 2019. GODINI
Rok: 30. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: GRAD NOVI SAD
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2018. GODINI
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: PROGRAM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ
Nаziv: OTVORENI PODACI-OTVORENE MOGUĆNOSTI
Rok: 30. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA PODRŠKU ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PROJEKTE KOJI DOPRINOSE SARADNJI JAVNOG I CIVILNOG SEKTORA
Rok: 21. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: KONKURS ZA RASPODELU PODSTICAJA ZA UNAPREĐENjE SISTEMA KREIRANjA I PRENOSA ZNANjA KROZ RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH. PRIMENjENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2018.GODINI
Rok: 21. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA SA CILjEM AFIRMACIJE ŽENA U SPRORTU
Rok: 10. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: UN Women
Nаziv: Empowering women living in rural areas in Serbia
Rok: 26. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu limenki i Pokretom gorana Vojvodine
Nаziv: JAVNI POZIV za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ za školsku 2018/2019. godinu
Rok: 31. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018. GODINI – ORGANIZOVANJE KONGRESA
Rok: 31. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA ORGANIZACIJE REGIONALNIH MEĐUNARODNIH SAJAMSKIH MANIFESTACIJA U AP VOJVODINI U 2018. GODINI
Rok: 31. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: AVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNjE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 16. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE U OBJEKTIMA JAVNE NAMENE
Rok: 16. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Fondacija Ana i Vlade Divac
Nаziv: KONKURS ZA EKONOMSKO OSNAŽIVANjE ŽENA – JA SAM ODVAŽNA
Rok: 14. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs

2024

Institucijа:
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UNAPREĐIVANJA KVALITETA MESA U STOČARSTVU U AP VOJVODINI U 2017. GODINI
Rok: 24. 04. 2024.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Japanska fondacija
Nаziv: Otvoreno je više poziva (ARTS&CULTURAL EXCHANGE/JAPANESE LANGUAGE EDUCATION OVERSEAS/JAPANESE STUDIES OVERSEAS AND INTELLECTUAL EXCHANGE/STRENGTHENING CULTURAL EXCHANGE IN ASIA )
Rok: 24. 04. 2024.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE KRATKOROČNIH PROJEKATA OD POSEBNOG INTERESA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2018. GODINI
Rok: 24. 04. 2024.
Pogledаjte konkurs