Objavljen Pravilnik o podsticajima namenjenih voćarima i uzgajivačima hmelja

 

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o podsticajima programima za unapređenje konkurentnosti za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva kroz podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja.

Maksimalni iznos podsticaja po korisniku podsticaja iznosi 3.000.000 dinara.

Maksimalni iznosi podsticaja za podizanje proizvodnih zasada, u zavisnosti od vrste podsticaja, jesu:

- za nabavku sadnica voćaka, vinove loze i hmelja - 2.500.000 dinara;

- za nabavku naslona, odnosno kolja - 825.000 dinara;

- za pripremu zemljišta, odnosno za nabavku supstrata sa sertifikatom za proizvodne zasade borovnica sa postavljenim sadnicama borovnica u saksijama/vrećama, odnosno za supstrat za klasične zasade borovnica na bankovima – 375.000 dinara;

- za hemijsku analizu zemljišta, odnosno ispitivanje mehaničkog sastava zemljišta – 100.000 dinara.

Ukoliko se podsticaji odnose na proizvodne zasade sa domaćim i odomaćenim sortama voćaka, uvećavaju se za 100.000 dinara po hektaru podignutog proizvodnog zasada.

Svi detalji u vezi sa ovim podsticajima i uslovima za njihovo dobijanje nalaze se u ovom PDF dokumentu.