Nova platforma za povezivanje kompanija Zapadnog Balkana sa kupcima globalnog tržišta

 

Međunarodna finansijska korporacija (IFC) obaveštava sve kompanije lake proizvodne industrije, prvenstveno kompanije iz sektora automobilske industrije, proizvodnje industrijske opreme, poljoprivrednih mašina i iz sektora obrade metala, o pokretanju digitalne platforme za povezivanje dobavljača i kupaca iz navedenih sektora.

Digitalna platforma će omogućiti kompanijama Zapadnog Balkana da se povežu sa kupcima Evrozone, ali i sa kompanijama iz regiona Zapadnog Balkana, regionalnim i globalnim lancima nabavke.

Digitalna platforma pokreće se u okviru projekta pod nazivom Program razvoja industrijskih lanaca vrednosti Zapadnog Balkana i sprovodi se u saradnji sa Švajcarskim sekretarijatom za ekonomska pitanja (SECO). Kreirana je u saradnji sa britanskom kompanijom Achilles, koja je globalni dizajner platformi ovog tipa, sa ciljem da kreira digitalno tržište za povezivanje proizvođača i potencijalnih investitora, kupaca i dobavljača.

IFC poziva sve kompanije zainteresovane da budu uključene u ovu platformu da popune pristupnicu na ovom linku najkasnije do 5.maja 2021. kako bi dobili detaljnije informacije o kriterijumima za registraciju.

Registracija na platformi za prvih 100 kompanija sa teritorije Zapadnog Balkana biće besplatna.

Ova inicijativa deo je šireg programa IFC-a i za cilj ima stvaranje novih radna mesta i podršku ekonomskom oporavku od posledica COVID-19 pandemije koja je pogodila proizvođače Zapadnog Balkana.

Za dodatne informacije i/ili pitanja, možete se obratiti na sledeće elektronske adrese: jmiljkovic1@ifc.org ili jbralic@ifc.org.