Najnoviji Biznis barometar – primena modernih tehnologija u poslovanju preduzeća

 

U decembru 2023. godine realizovan je 54. krug istraživanja Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, u kome je učestvovalo 159 preduzeća koja posluju u svim sektorima delatnosti. Glavni nalazi istraživanja pokazuju pozitivna očekivanja privrednika na nivou privrede Vojvodine u kategorijama istraživanja: ukupno poslovanje, saradnja sa stranim klijentima i prodajne cene.

Centralna tema u istraživanju bila je primena modernih tehnologija u poslovanju preduzeća. Nalazi istraživanja ukazuju da skoro polovina ispitanih preduzeća umereno koristi softverska rešenja i moderne tehnologije. Kao glavni izazov u procesu uvođenja i korišćenja modernih tehnologija, ispitanici su izdvojili nedostatak finansijskih resursa. Petina ispitaniah preduzeća je navelo da im je potrebna pomoć u pronalaženju adekvatnih softverskih rešenja.

Planovi ispitanih preduzeća za dalje unapređenje digitalizacije poslovanja se u najvećoj meri odnose na uvođenje novih tehnologija, proširenje postojećih digitalnih rešenja i edukaciju zaposlenih o digitalnim tehnologijama.

Decembarsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde.