Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama

 

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu objavio je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava zadrugama za kupovinu opreme i sistema za preciznu poljoprivredu i opreme za prerađivačke kapacitete.

Cilj ovog konkursa je unapređenje proizvodnih procesa, kao i podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti zemljoradničkih ili poljoprivrednih zadruga.

Korisnici bespovratnih sredstava su zemljoradničke ili poljoprivredne sa sedištem u Vojvodini i koje u pokrajini i realizuju investicioni projekat.

Korisniku mogu biti dodeljena bespovratna sredstva u visini od 1.000.000,00 dinara do 5.000.000,00 dinara, pri čemu maksimalan iznos ne može biti veći od 50% neto vrednosti opreme.

Sve detalje u vezi sa konkursom pogledajte na sajtu nadležnog Sekretarijata.