Kompanija Wabio Investment Holding planira izgradnju biogasnih postrojenja u Srbiji – prva lokacija Nova Crnja

 

U svoje prvo biogasno postrojenje u Srbiji, u Novoj Crnji, kompanija Wabio Investment Holding SR planira da uloži oko 20 mil EUR, a planira se ukupno ulaganje u Srbiju u vrednosti od 400 mil EUR u dvadesetak takvih postrojenja u Srbiji.

Kako navode u kompaniji, Wabio tehnologija kao sirovine isključivo koristi otpadne materijale, poput stajnjaka sa farmi krava, pilećih prostirki i žetvenih ostataka (kukuruzovine, slame). Tehnologija prerade kojom raspolaže kompanija Wabio omogućava da se od tih sirovina dobiju tri milijarde kubnih metara zelenog metana, što je dovoljno za gasnu nezavisnost zemlje.