RAV priče o rastu i proaktivnim inicijativama – Cube d.o.o.

 

Kompanija "Cube" - primer za male biznise u Vojvodini

U dinamičnom svetu poslovne zajednice Vojvodine ima puno primera o uspesima malih firmi, koje su imale velike ambicije. Takva je i kompanija "Cube", proizvođač preciznih CNC komponenti u Staroj Pazovi, koji nije samo izgradio svoje mesto u industriji, već je postao primer kako male domaće kompanije mogu postići značajan napredak.

U našem prvom izdanju "RAV priče o rastu i proaktivnim inicijativama“ predstavljamo put ove kompanije, priču o odlučnosti, saradnji i proaktivnom pristupu. To je istovremeno poziv na akciju za sve male biznise u regionu. Naš cilj je da deljenjem dobrih primera i iskustava, pružimo inspiraciju i drugim firmama da budu proaktivne i dobro oslušnu kakve im se sve mogućnosti pružaju.

CUBE d.o.o. je firma specijalizovana u proizvodnji komponenti preciznim CNC struganjem u velikim serijama od raznog šipkastog materijala i plastičnih komponenti brizganjem plastike. Počeli su 2010. sa jednom mašinom starom 20 godina i proizvodnjom od 1.000 komponenti dnevno, a danas imaju 16 mašina, od kojih sedam novih, i proizvode 45.000 komponenti dnevno. Od tih sedam mašina, dve su kupljene uz pomoć programa bespovratnih sredstava za kupovinu nove opreme u 2022. i 2023. godini, koja su dobili kroz konkurs Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, a koji je, kao i druge konkurse za dodelu bespovatnih sredstava za kupivnu mašina, realizovala Razvojna agencija Vojvodine (RAV). U pitanju su CNC mašine napredne tehnologije koje omogućavaju proizvodnju komponenti visoke preciznosti u velikim serijama, kakvu zahtevaju multinacionalne kompanije.

Prema rečima Sonje Kobečke, prokuratorke u kompaniji „Cube“, da bi došli do ovoga što su danas, moralo se ulagati u mašinski park:

"U novembru 2022. smo učestvovali na Danu dobavljača u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine, gde smo ostvarili kontakt sa Norma grupom iz Subotice i pokrenuli postupak da postanemo njihovi dobavljači. To je kompleksan proces i bile su potrebne velike investicije kako bismo ispunili uslov da postanemo njihov dobavljač. Onda smo učestvovali na drugom konkursu 2023. godine za dodelu bespovratnih sredstava, u Komponenti 2, gde smo uz njihovu preporuku kao multinacionalne kompanije (MNK), uz pismo o namerama, dobili sredstva za kupovinu druge mašine".

U 2023. godini su, naime, prvi put bila raspisana dva javna konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za podršku privrednim društvima za kupovinu nove opreme, prvi u februaru, dok je u drugi, septembarski, prvi put uvedena Komponenta 2. Za sredstva kroz ovu komponentu mogle su da konkurišu kompanije koje žele da postanu dobavljači multinacionalne kompanije, a jedan od uslova bila je i preporuka same MNK. Kompaniji Cube to je bila Norma grupa. I ne pukom srećom, već odazivanjem najpre na poziv RAV-a da dođu na Dan dobavljača..

"Ja savetujem sva privredna društva koja su u mogućnosti i koja ispunjavaju uslove da učestvuju na konkursima i da se odazivaju na pozive za dane dobavljača, jer je to nama omogućilo da zatvorimo jedan važan krug“, kaže Sonja Kubečka.

Na YouTube kanalu Razvojne agencije Vojvodine postavljen je i video o ovom primeru dobre prakse, i on nije samo kratka priča o uspehu jedne firme, već praktičan vodič koji ilustruje važnost proaktivnosti i prepoznavanja inicijativa, poput Dana Dobavljača i korišćenja bepovratnih kredita koje nudi AP Vojvodina.

Inspirativna priča o kompaniji Cube, kratak video „Priča jednog uspeha – Cube d.o.o.“ nalazi se na adresi https://www.youtube.com/@VojvodinaFDI, a ukoliko neke kompanije žele da čuju na koji načine RAV može da im pomogne da unaprede poslovanje, adresa je www.rav.org.rs.