Počela sa radom Razvojna agencija Vojvodine

promocija-1
 

Nakon više od decenije uspešnog rada na privlačenju stranih investicija i promociji Vojvodine kao investicione destinacije, Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP, prerastao je u novu instituciju - Razvojnu agenciju Vojvodine (RAV), pod okriljem Vlade AP Vojvodine.

Razvojna agencija Vojvodine je osnovana sa ciljem da pruža podršku sprovođenju razvojne, poljoprivredne i politike ruralnog razvoja Vojvodine. Svečana promocija održana je 12. maja u Svečanom holu Pokrajinske vlade, u prisustvu gostiju iz javnog, privrednog i političkog života i diplomatskog kora, posebno predstavnika domaćih i stranih kompanija i njihovih poslovnih udruženja.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović je rekao da je cilj ove agencije da privlači strane i domaće investicije, da podstiče otvaranje novih fabrika i nova zapošljavanja.

-Ceo proces rada agencije će nadzirati Skupština RAV, koju će činiti članovi Pokrajinske vlade. Bespovratna podsticajna sredstva će, inače, budućim investitorima dodeljivati pokrajinski sekretarijati. Činiće to posle javnih konkursa, sprovedenih u skladu sa Zakonom o ulaganjima i pravilnikom. Transparentnost celog ovog procesa biće potvrđena kontinuiranim podnošenjem odgovarajućih izveštaja Skupštini Vojvodini. Ceo taj proces biće tesno koordiniran i sa Razvojnom agencijom Srbije, Vladom Srbije i nadležnim republičkim organima i institucijama, rekao je Mirović.

 
 

Mirović je rekao i da će prva sredstva za podsticaje novih ulaganja, oko 400 miliona dinara, biti obezbeđena kada Skupština Vojvodine usvoji rebalans pokrajinskog budžeta koji je planiran za jun, dok će već u budzetu APV za 2018. godinu ta sredstva biti značajno veća i prostor za rad RAV-a u punom kapacitetu puno širi.

Direktorka RAV-a Nataša Rubežić predstavila je četiri sektora agencije: Sektor za strateška istraživanja, razvoj i inovacionu politiku, Sektor za podršku investicija, Sektor za međunarodne i domaće fondove u funkciji razvoja Vojvodine, kao Sektor za promociju.

Ona je naglasila da će sve ono zbog čega je VIP Fond u prethodnoj deceniji biran za partnera, nastaviti da radi i nova agencija, ali uz više nadležnosti i širi spektar aktivnosti.

Od izuzetne je važnosti da budemo svesni ogromne konkurencije i činjenice da je Vojvodina samo jedan od stotine evropskih regiona sa istim ili sličnim uslovima za poslovanje. Zato će jedna od najvažnijih aktivnosti ovog sektora biti da Vojvodinu stavi u fokus stranim i domaćim investitorima, i da učini da njene vrednosti i njeni potenci jali budu što bolje pozicionirani na velikoj investicionoj mapi Evrope, pa i sveta, rekla je direktorica Razvojne agencije Vojvodine.