IT u Vojvodini

Razvoj softvera je najvažniji izvor prihoda u visokotehnološkom sektoru, kojim dominiraju ugrađeni softver, rešenja za planiranje resursa u preduzeću (ERP ), Java aplikacije i softver za mobilne uređaje. S obzirom na razvijenu prerađivačku industriju, u Vojvodini su jaki sektori automatizacija i kontrola, a sektor koji obećava je mehatronika, koji je usko povezan sa tehnologijom prerade.

Ključne karakteristike:


 • 250+ kompanija koje zapošljavaju 6.000 iskusnih IT eksperata
 • više od 50 kompanija u proizvodnji elektronike
 • Microsoft, Siemens, Bosch, Alcatel, Cisco, Ericsson, Muehlbauer, Schneider Electric, LEVI9, Hintech su strane kompanije koje već uspešno posluju ovde...
 • Jaka institucionalna podrška Istraživanju i razvoju
 • Odlična podrška kroz IT orijentisane biznis inkubatore
 • Svake godine oko 900 upisanih studenata na Fakultet tehničkih nauka (IT i srodne studije)

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu nudi dobru bazu znanja i veština, a aktivnosti istraživanja i razvoja na fakultetima omogućavaju osnivanje novih preduzeća. Sa Tehničkog fakulteta je poteklo više jakih firmi, čiji ukupni godišnji promet danas premašuje 30 miliona evra.

Kakve god da su kadrovske potrebe vašeg IKT preduzeća, sigurno će biti zadovoljene raspoloživom ponudom inženjera elektrotehnike, elektronike, informacionih tehnologija, ugrađenog softvera, automatike i mehatronike.

Takođe, postoji veliki izbor kvalifikovane i nekvalifikovane radne snage koja omogućava kompanijama u Vojvodini konkurentnu proizvodnju kako na evropskom, tako i na globalnom tržištu.

Dva fakulteta i jedna visoka stručna škola u okviru Univerziteta u Novom Sadu raspolažu IKT odeljenjima.

FTN (Fakultet tehničkih nauka):

Na sedam departmana (Računarstvo i automatika, Primenjeno softversko inženjerstvo, Softversko inženjerstvo i informacione tehnologije, Informacioni inženjering, Inženjerstvo informacionih Sistema, Animacija u inženjerstvu Energetika, elektronika i telekomunikacije) obrazuju se stručnjaci u IKT oblasti. Godišnje se na ove departmane upiše više od 700 novih studenata, a svake godine 80% njih i diplomira.

Dodatne specijalizacije: informacioni sistemi, softversko inženjerstvo, ugrađeni (embedded) softveri...

PMF (Prirodno-matematički fakultet):

Obrazuje IKT kadrove u okviru departmana za Matematiku i informatiku.

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Pruža IT obrazovanje 6. stepena i takođe pokriva oblasti kao što su objektno-orijentisano programiranje i .NET tehnologije.

Proizvodnja elektronike

Zašto vam preporučujemo proizvodnju u Vojvodini?


 • Možete da proizvodite u istoj vremenskoj zoni na samo sat vremena od svoje matične fabrike, što vam omogućava JIT/JIS proizvodnju
 • Kvalifikovana radna snaga po komparativnim cenama
 • Velika baza visoko kvalifikovanih inženjera sa dobrim poznavanjem stranih jezika
 • Mogućnost da se pronađu dobavljači i lokalni partneri
 • Najniža cena električne struje u Evropi
 • Stopa poreza na dobit od 15%
 • Pojednostavljen carinski postupak