Agrobiznis

Vojvodina je tradicionalno poljoprivredni region sa više od milion i po hektara obradive zemlje. Zbog obilja plodnog poljoprivrednog zemljišta koje pokriva 90% njene teritorije, poljoprivreda je važan deo lokalne ekonomije, a kontinuirano privlači i interes stranih kompanija u sektoru poljoprivrede, a posebno u sektoru hrane i pića.

Ključne karakteristike:

 • Plodna zemlja: 1,8 miliona ha - 90% njene teritorije
 • Najniža upotreba đubriva i pesticida u Evropi
 • Visoko kvalitetna sirovinska baza i optimalni klimatski uslovi
 • Veliki potencijal u organskoj proizvodnji - zakon zabranjuje proizvodnju i trgovinu GM proizvoda
 • Duga poljoprivredna tradicija i iskustvo
 • Stalni porast udela izvoza (10,9% rast u poređenju sa 2012.)
 • Broj 1. sektor: 79 kompanija, tri milijarde evra investicija, 12.200 zaposlenih.
 • 128.465 gazdinstava prosečne površine 12,3ha

Velika sirovinska baza

 • Zemljište - 84% njene teritorije čini plodno poljoprivredno zemljište
 • Voda - 1400 km duga mreža plovnih kanala i reka; jedan od najvećih hidroloških čvorova u Evropi. Sistem za navodnjavanje ukupne dužine od 0,5 miliona hektara.
 • Klima - Umerena kontinentalna, idealna za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
 • Proizvodnja sirovina - Top 5 prinosa u Vojvodini: kukuruz, pšenica, suncokret, soja, šećer; kukuruz (40% obradivih površina i 3,5 mil tona prinosa) je najveći izvozni proizvod.
  • Povrće – sve vrste proizvodnje iz vrta i sa polja.
  • Voće – oko 29. 000 ha; prosečan prinos 210.000 t voća; 90.000 t grožđa
  • Stoka – goveda (holštajn-frizijska, evropska crno-bela, simentalke), svinjetina (švedski, danski, holandski landras, jorkširska velika bela), ovce, živina.
Agro_SupliersDay_SRB

Sistem podrške:

Obrazovanje

 • Univerzitet u Novom Sadu
 • Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
 • Tehnološki fakultet, Novi Sad
 • Poljoprivredni fakultet, Zemun
 • Univerzitet u Beogradu
 • Fakultet za biofarming u Bačkoj Topoli (Megatrend Univerzitet)

Podrška inovacijama

 • Institut za bilje i povrtarstvo, Novi Sad
 • Veterinarski institut Novi Sad
 • Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad
 • Institut za kukuruz, Zemun Polje
 • Institut za stočarstvo, Beograd
 • Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd

Primeri dobre prakse: