Kakvu pomoć EBRD pruža malim i srednjim preduzećima

 

Prezentacija savetodavnih i finansijskih programa Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u organizaciji Razvojne agencije Vojvodine održana je 27. februara u Novom Sadu.

Predstavnicima domaćih malih i srednjih preduzeća (MSP) programe pomoći predstavili su Milena Blagojević, Goran Radojević i Mitar Damjanović iz EBRD, Aleksandar Kovačević, Banca Intesa, menadžer za MSP, kao i Milan Ugren, Unicredit Bank, Regionalni direktor za poslovanje sa srednjim privrednim društvima u regionu Vojvodinе. Domaćini ovog informativnog skupa bili su Nikola Žeželj, direktor RAV-a, te Biljana Vrzić, direktorica Sektora za međunarodne i fondove Republike Srbije RAV-a, čije su aktivnosti i usmerene na prikupljanje i pružanje informacija kompanijama o raspoloživim domaćim i međunarodnim fondovima i pronalaženje najboljih rešenja za finansiranje njihovih projekata.

Ovde ćemo vam ukratko preneti šta su naši gosti rekli i podsetiti na to kakvu vrstu pomoći možete da tražite od EBRD, koja realizuju ovakve programe kroz banke Intesa i UniCredit.

Savetodavni program EBRD (Advice for Small Business)

Evropska banka za obnovu i razvoj podršku preduzećima pruža na dva načina:

1. Poslovno savetovanje - domaći konsultanti

2. Ekspertiza u industriji - međunarodni eksperti

Oblasti u kojima se ta pomoć pruža su strateško planiranje, proizvodnja i procesi, marketing i prodaja, organizacija i ljudski resursi, upravljanje kvalitetom, zaštita životne sredine, efikasnije korišćenje izvora finansiranja, unapređenje finansijskog izveštavanja.

Kriterijumi za učešće su da je preduzeće većinski domaće, da ima do 500 zaposlenih, do 50 miliona evra godišnjeg prometa, i da su starija od dve godine. Maksimalna vrednost projekta sa domaćim konsultatima je 10,000 evra, dok sa međunarodnim ekspertima vrednost ide i do 40,000 evra.

Do sada je kroz projekat podrške MSP u Srbiji podržano više od 900 preduzeća (u proseku 80 projekata godišnje), a izvori finansiranja su regionalni i nacionalni EU IPA fondovi Evropske unije u saradnji sa Ministarstvom Privrede Srbije, kao i bilateralni donatori (program Žene u biznisu).

Program za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća

Sprovodi se trenutno kroz dve banke u Srbiji i podrazumeva kreditne linije namenjene sektoru MSP, koje su podržane od strane EU.

Kroz ove kreditne linije pružaju se finansijska sredstva, grantovi (15%) i tehnička pomoć, a korisnici su MSP koja zapošljavaju manje od 250 radnika i čiji godišnji promet ne prelazi iznos od 50 miliona evra (ili ekvivalent) i/ili godišnji bilans stanja ne prelazi 43 miliona evra (ili ekvivalent).

Projekti koji će biti finansirani kreditima iz ove kreditne linije su investicije u industrijske objekte, opremu, investicije u softver, poboljšanje upravljačkih sistema preduzeća i opšta nadogradnja i modernizacija, pod uslovom i sa ciljem povećane usklađenosti sa jednom ili više Direktiva Evropske Unije na polju zaštite okoline, bezbednosti radnika i bezbednosti i kvaliteta proizvoda. Maksimalan iznos kredita je 1.000.000 eva sa rokom do sedam godina.

U cilju uspešne realizacije pojedinačnih projekata, EBRD je obezbedio svim potencijalnim korisnicima ove kreditne linije besplatnu konsultantsku pomoć od strane eksperata iz ove oblasti. Klijenti imaju pravo na isplatu bespovratnih sredstava (grant) u visini od 15% kredita (ili investicije umanjene za PDV) od strane EBRD nakon uspešne realizacije projekta.

Informacija više, kontakt

Sve u vezi sa kriterijumima za dobijanje EBRD pomoći i procesu prijavljivanja možete pronaći na:

Sajtu EBRD ili kontaktirajte

Gorana Radojevića (za strane projekte) radojevg@ebrd.com

Milenu Blagojević (domaći projekti) BlagojeM@ebrd.com

Na sajtu Banca Intesa

Na sajtu UniCredit Bank

Naravno, podsećamo vas da je RAV tu za sva vaša pitanja u vezi sa vrstama pomoći koje možete dobiti kroz domaće ili međunarodne fondove.

Na stranici JAVNI POZIVI I KONKURSI na našem sajtu možete dobiti sve relevantne informacije kao i savetodavnu podršku, a možete se prijaviti se na newsletter, ukoliko želite mejlom redovno da dobijate informacije o novim subvencijama, povoljnim kreditima i međunarodnim programima.