Kako i od kada koristiti olakšice za privredu

 

Olakšice za privredu dostupne su od ponedeljka, 13. marta.

Nakon niza ekonomskih mera za podršku privredi, Vlada Republike Srbije donela je i Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru, dok su Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije pripremili i Uputstvo za primenu ove Uredbe.

Kako se navodi u ovom Uputstvu, korisnici mera su:

- rezidentna pravna lica,

- rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana),

- ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica.

Mere su namenjene privrednim subjektima registrovanim u Republici Srbiji (koji nisu deo finansijskog sektora, niti korisnici javnih sredstava), pod uslovom da počev od 15. marta pa do dana stupanja na snagu Uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%. Ovde se ne računaju zaposleni koji su imali zaključen ugovor o radu na određeno vreme koji se završava u periodu od 15.marta, pa do dana stupanja na snagu Uredbe.

Kompletno uputstvo za korišćenje mera možete skinuti ovde.

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru nalazi se na ovom linku.

Program podrške Fonda za razvoj

Vlada Republike Srbije na predlog Ministarstva privrede usvojila je Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Osnovni ciljevi Programa su da se u uslovima otežanog poslovanja izazvanog pandemijom virusa COVID – 19 obezbedi podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava kao i za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi.

Realizacija Programa vršiće se preko Fonda za razvoj Republike Srbije sve dok se sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 10. decembra 2020. godine. Za relizaciju Programa izdvojeno je 24 000 000 000 dinara.

Pravo na korišćenje sredstava imaju preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja privredna društva koja su u većinskom privatnom ili zadružnom vlasništvu i koja obavljaju proizvodnu, uslužnu, trgovinsku i poljoprivrednu delatnost.

Sredstva po ovom Programu ne mogu se koristiti za:

• organizovanje igara na sreću, lutrije i slične delatnosti;

• promet nafte i naftnih derivata;

• proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodonim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Kredit se može odobriti i ako je u zvaničnim finansijskim izveštajima privrednog subjekta za jednu od poslednje dve godine, iskazan neto gubitak ali je ostvaren poslovni dobitak.

Uslove za dobijanje kredita i ostale detalje možete pronaži na sajtu Fonda za razvoj Republike Srbije.