JICA i RAV – Projekat za povećanje konkurentnosti prehrambenog sektora Vojvodine

 

U ponedeljak, 13. juna, održali smo sastanak sa predstavnicima Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA), sa kojima Razvojna agencija Vojvodine ima višegodišnju saradnju, a u okviru koje je obezbeđen i stručni kosnultant iz Japana koji radi sa nama u periodu od dve godine, od avgusta 2021, do avgusta 2023. Konsultantkinja Terasawa Akiko boravi i radi u RAV-u u okviru programa "JAPANSKI VOLONTERI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU".

Cilj ovog zajedničkog projekta je povećanje konkurentnosti prehrambenog sektora Vojvodine, naročito mikro i malih preduzeća, kao i poljoprivrednih gazdinstava koja imaju gotove proizvode za domaće, ali i strana tržišta. Fokus je na proizvodima u oblasti zdrave hrane, organske hrane i premium prehrambenih proizvoda, a jedno od ciljanih tržišta je i japansko.

Jedan deo aktivnosti gospođe Tesarave i RAV-a usmeren je na promociju jedinstvene prodajne ponude Srbije i vrhunskih srpskih prehrambenih proizvoda na japanskom tržištu. Promotivne aktivnosti za naše kompanije koje žele da izvoze na japansko tržište obuhvataju pripremu preduzeća za japansko tržište, pravilno obeležavanje prehrambenih proizvoda, promociju srpskih prehrambenih proizvoda japanskoj poslovnoj zajednici u Srbiji, organizovanje sastanaka sa potencijalnim kupcima itd. Zato smo u okviru ove posete predstavnike JICA odveli u posetu domaćem preduzeću, mlekari Carpe Diem u Krušedolu, koja se bavi preradom kozjeg i ovčijeg mleka, a koje je pokazala interesovanje za program i ima potencijala za izvoz na japansko tržište.

Prethodnih godina, JICA je omogućila i sticanje veoma korisnih i naprednih znanja iz oblasti podsticanja izvoza, privlačenja investicija, unapređenja sektora malih i srednjih preduzeća i drugo, za zaposlene u Razvojnoj agenciji Vojvodine.