Jedinice lokalne samouprave

Istekli konkursi

2018

Institucijа: Razvojni fond APV d.o.o.
Nаziv: KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA PREDFINANSIRANJA REALIZACIJE PROJEKATA SUFINASIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: PROGRAM ZA UNAPREĐENJE SARADNJE I PODIZANJE KAPACITETA NA REGIONALNOM I LOKALNOM NIVOU
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo trgovine, turizmа i telekomunikаcijа
Nаziv: Konkurs zа dodelu subvencijа i dotаcijа nаmenjenih zа projekte rаzvojа turizmа u 2018. godini
Rok: 01. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа sport i omlаdinu
Nаziv: Jаvni konkurs zа finаnsirаnje posebnih progrаmа – projekаtа izgrаdnje, održаvаnjа i opremаnjа sportskih objekаtа u AP Vojvodini
Rok: 28. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: DRUGI POZIV INTERREG IPA PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE HRVATSKA – SRBIJA 2014-2020
Rok: 05. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA PODRŠKE OSNIVANjA I OSNAŽIVANjA RADA KANCELARIJA ZA MLADE
Rok: 30. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sektretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA APV U 2018. GODINI ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE
Rok: 26. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа finаnsije
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2018.GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
Rok: 20. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropskа komisijа
Nаziv: Inovаtivne strаtegije zа bаlаnsirаnje ličnog životа i rаdа nа rаdnom mestu rаdi usklаđivаnjа profesionаlnih i obаvezа nege
Rok: 18. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sektretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA STRATEŠKOG ZNAČAJA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA
Rok: 18. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sektretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA REKULTIVACIJE NAPUŠTENIH KOPOVA BEZ TITULARA
Rok: 10. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENE OSOBE SA INVALIDITETOM U 2018. GODINI
Rok: 02. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nаcionаlnа službа zа zаpošljаvаnje
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2018. GODINI
Rok: 02. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministаrstvo zа evropske integrаcije
Nаziv: Drugi jаvni poziv zа prikupljаnje predlogа projekаtа u okviru Intereg IPA progrаmа prekogrаnične sаrаdnje Rumunijа – Srbijа
Rok: 30. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sektretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2018.GODINI, ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 30. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UKLANjANjE DIVLjIH DEPONIJA S POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, ODNOSNO PRIVOĐENjE NAMENI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018.GODINI
Rok: 28. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, SANACIJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE u 2018. godini
Rok: 28. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE UREĐENjA ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 28. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
Rok: 20. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RASPODELU DELA SREDSTAVA IZ BUDŽETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 15. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа kulturu, jаvno informisаnje i odnose s verskim zаjednicаmа
Nаziv: Konkurs zа finаnsirаnje – sufinаnsirаnje projekаtа u oblаsti zаštite i očuvаnjа kulturnog nаsleđа u AP Vojvodini u 2018. godini
Rok: 02. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа kulturu, jаvno informisаnje i odnose s verskim zаjednicаmа
Nаziv: Konkurs zа finаnsirаnje – sufinаnsirаnje nаbаvke knjigа i drugih publikаcijа zа jаvne opštinske i grаdske biblioteke u AP Vojvodini u 2018. godini
Rok: 02. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа kulturu, jаvno informisаnje i odnose s verskim zаjednicаmа
Nаziv: Konkurs zа podršku reаlizаciji mаnifestаcijа u lokаlnim sаmouprаvаmа AP Vojvodine u 2018.godini – SAJAM KULTURE
Rok: 02. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа obrаzovаnje, propise,uprаvu i nаcionаlne mаnjine – nаcionаlne zаjednice
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE, SANACIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE OBJEKATA USTANOVA OSNOVNOG, SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA, UČENIČKOG STANDARDA I PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU
Rok: 02. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EACEA
Nаziv: Evropa za građane i građanke- European remembrance
Rok: 01. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EACEA
Nаziv: Evropa za građane i građanke- Democratic engagement and civic participation
Rok: 01. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Izvršnа аgencijа zа obrаzovаnje, аudio-vizuelne umetnosti i kulturu (EACEA)
Nаziv: Evropа zа grаđаne i grаđаnke-MREŽA GRADOVA 2018.
Rok: 01. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Izvršnа аgencijа zа obrаzovаnje, аudio-vizuelne umetnosti i kulturu (EACEA)
Nаziv: Evropа zа grаđаne i grаđаnke-BRATIMLJENJE GRADOVA 2018.
Rok: 01. 03. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: INFORMACIJA O UČEŠĆU U SUFINANSIRANjU PROGRAMA ILI MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA U 2018. GODINI
Rok: 19. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, grаđevinаrstvo i sаobrаćаj
Nаziv: Jаvni konkurs zа dodelu bespovrаtnih podsticаjnih sredstаvа zа sufinаnsirаnje reаlizаcije projekаtа štedljive rаsvete
Rok: 19. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: IBRD - IDA
Nаziv: SAFE TRUST FUND
Rok: 09. 02. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprаvа zа kаpitаlnа ulаgаnjа APV
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI RAZVOJA SPORTA
Rok: 19. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprаvа zа kаpitаlnа ulаgаnjа APV
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI LOKALNOG I REGIONALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA
Rok: 19. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprаvа zа kаpitаlnа ulаgаnjа APV
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI PREDŠKOLSKOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
Rok: 19. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprаvа zа kаpitаlnа ulаgаnjа APV
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI VODOSNEBDEVANJA I ZAŠTITE VODA
Rok: 19. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprаvа zа kаpitаlnа ulаgаnjа APV
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Rok: 19. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprаvа zа kаpitаlnа ulаgаnjа APV
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI
Rok: 19. 01. 2018.
Pogledаjte konkurs

2017

Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I DOTACIJA NAMENJENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2017. GODINI
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA INVESTICIONO OPREMANJE RADNIH, POSLOVNIH I AGROINDUSTRIJSKIH ZONA KROZ SUFINANSIRANJE SA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond APV
Nаziv: KONKURS ZA DODELU KRATKOROČNIH KREDITA NA IME PREDFINANSIRANJA AKTIVNOSTI U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
Rok: 31. 12. 2017.
Pogledаjte konkurs

2022

Institucijа: Ambasada Japana u Republici Srbiji
Nаziv: Konkurs za POPOS donacije
Rok: 28. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge ("UNOPS")
Nаziv: Javni poziv za dostavljanje prijava za pružanje tehničke podrške jedinicama lokalne samouprave u razvijanju ili reviziji lokalnih stambenih strategija
Rok: 10. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2022. godini
Rok: 01. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Švajcarska Vlada u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO)
Nаziv: Poziv za podnošenje prijava za paket podrške jedinicama lokalnih samouprava za unapređenje u oblasti uključivanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou.
Rok: 11. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu visoko obrazovne ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme
Rok: 21. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i propise,upravu i nacionalne manjine
Nаziv: Konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije adaptacije, sanacije investiciono i tekuće održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji APV u 2022.godini
Rok: 11. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne
Nаziv: Poziv lokalnim samoupravama za dostavljanje prijave sa podacima o divljim deponijama i njihovim lokacijama na njihovoj teritoriji
Rok: 24. 01. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2022. godinu
Rok: 07. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: Novi konkursi Ministarstva zaštite životne sredine
Rok: 10. 02. 2022.
Opis programa: Na konkurse mogu aplicirati jedinice lokalnih samouprava. Rok za podnošenje zahteva je zaključno sa 10. februarom 2022. godine.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVN I KONKURS ZA FINANSIRANjE, ODNOSNO SUFINANSIRANjE MERA, AKTIVNOSTI I PROGRAMA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE U 2022. GODINI
Rok: 10. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama
Nаziv: KONKURSI ZA FINANSIRANjE – SUFINANSIRANjE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI KULTURE U AP VOJVODINI U 2022. GODINI
Rok: 18. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike
Nаziv: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine – JP 1/22
Rok: 17. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nаziv: Javni poziv za podnošenje prijava gimnazija i srednjih škola koje imaju gimnazijska odeljenja za dodelu finansijskih sredstava u cilju unapređivanja uslova za ostvarivanje nastave i učenja
Rok: 10. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava porodicama u kojima se rodi treće ili četvrto dete za rešavanje stambenog pitanja ili za unapređenje uslova stanovanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
Rok: 21. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
Nаziv: Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini
Rok: 17. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: Aktuelni konkursi u sektoru SPORT u 2022.godini
Rok: 01. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: Aktuelni konkursi u sektoru OMLADINA u 2022.godini
Rok: 01. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE u 2022. godini
Rok: 11. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2022. godini
Rok: 28. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata ugradnje kotlova sa većim stepenom korisnog dejstva u javnim ustanovama na teritoriji AP Vojvodine
Rok: 18. 02. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST
Nаziv: NOVI KONKURSI
Rok: 11. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: KONKURSI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA VISOKO OBRAZOVANjE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DELATNOST
Rok: 11. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022. godini
Rok: 04. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: Aktuelni konkursi Uprave za kapitalna ulaganja APV
Rok: 04. 03. 2022.
Opis programa: Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture

Javni konkursza finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja

Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: Javni konkurs za dodelu budžetskih sredstava radi finansiranja i sufinansiranja projekata – za tekuća ulaganja, koja realizuju upravljači zaštićenih područja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u toku 2022. godine
Rok: 21. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata štedljive rasvete
Rok: 04. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Grad Novi Sad-Gradska uprava za privredu
Nаziv: JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2022. GODINI
Rok: 09. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferecija gradova i opština
Nаziv: Javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje prijava u okviru Programa EU Exchange 6 – tri konkursa za dodelu paketa podrške za: izradu planova razvoja; izradu srednjoročnih planova; unapređenje planiranja i budžetiranja kapitalnih projekata
Rok: 23. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferecija gradova i opština
Nаziv: Poziv za podnošenje prijava za Stručno-savetodavnu podršku u okviru projekta „Podrška lokalnim samoupravama za širenje dobrih politika i praksi podrške roditeljstvu“
Rok: 14. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Покрајински завод за равноправност полова
Nаziv: Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом
Rok: 21. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Покрајински завод за равноправност полова
Nаziv: Конкурси Покрајинског завода за равноправност полова
Rok: 21. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: Konkursi Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova
Rok: 21. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2022. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije
Rok: 05. 05. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MInistarstvo privrede, vodoprivrede I šumarstva - Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića u 2022. godini
Rok: 15. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA PODRUČJA APV ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
Rok: 01. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture
Rok: 17. 03. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U 2022. GODINI
Rok: 08. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: Javni poziv za finansiranje stručne prakse u 2022. godini
Rok: 09. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine ‒ nacionalne zajednice
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE NABAVKE OPREME ZA USTANOVE OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2022. GODINI
Rok: 01. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE NAUČNO STRUČNIH AKTIVNOSTI U OBLASTI POLjOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA U 2022. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 18. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: JAVNI OGLAS ZA DAVANjE PRAVA NA GAZDOVANjE LOVIŠTIMA
Rok: 03. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji uz podršku Evropske Unije, u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, Švedskom agencijom za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i Evropskom investicionom bankom (EIB)
Nаziv: Izazov za inovativna rešenja u oblasti cirkularne ekonomije
Rok: 29. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za brigu o selu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2022. GODINU
Rok: 21. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za brigu o selu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM „MIHOLjSKI SUSRETI SELA“ ZA 2022. GODINU
Rok: 29. 04. 2022.
Pogledаjte konkurs

2021

Institucijа: Ujedinjene nacije za razvoj, Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa Globalnim fondom za životnu sredinu (GEF),
Nаziv: Javni poziv u formi izazova za prikupljanje predloga inovativnih i isplativih projekata, poslovnih modela i tehničkih rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, na nivou lokalnih zajednica, primenom principa cirkularne ekonomije.
Rok: 01. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)
Nаziv: JAVNI POZIV lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa
Rok: 01. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja RS
Nаziv: GRADOVI U FOKUSU 2021
Rok: 01. 02. 2021.
Opis programa: Predmet konkursa je podsticanje lokalnog razvoja kroz podršku godišnjim programima kulturnih aktivnosti koje se realizuju na teritoriji odabrane JLS. Konkurs je otvoren za JLS u Republici Srbiji (grad ili opština).
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: Konkursi Uprave za kapitalna ulaganja
Rok: 04. 02. 2021.
Opis programa:
- Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja
- Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti osnovnog obrazovanja i vaspitanja
- Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture
- Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti razvoja sporta
- Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštite voda
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave RS
Nаziv: Budžetski fond za program za lokalne samouprave u 2021. godini
Rok: 04. 02. 2021.
Opis programa: Javni poziv za dodelu godišnje nagrade za najbolju opštinsku/gradsku upravu u 2020. godini
i
Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz Budžetskog fonda za program lokalne samouprave
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: Javni poziv za prijavu projekta za Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2021. godinu
Rok: 04. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu APV
Nаziv: Konkurs za finansiranje posebnih programa-projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodini u 2021. godini
Rok: 01. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu APV
Nаziv: Konkurs za finansiranje posebnog programa Afirmacije školskog i univerzitetskog sporta u AP Vojvodini
Rok: 01. 07. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu APV
Nаziv: Konkurs za finansiranje posebnog programa kojim se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini
Rok: 01. 07. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA NABAVKE, ZAMENE, REKONSKTRUKCIJE I SANACIJE KOTLARNICA ZA GREJANjE U 2021. GODINI
Rok: 16. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA POŠUMLjAVANjA U CILjU ZAŠTITE I OČUVANjA PREDEONOG DIVERZITETA U 2021. GODINI
Rok: 16. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U SRBIJI POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA U 2021. GODINI
Rok: 16. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Javni Konkurs Za Podršku Jedinicama Lokalne Samouprave U Sprovođenju Omladinske Politike Na Lokalnom Nivou
Rok: 18. 02. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PRIJAVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA ZA DOBIJANjE PODRŠKE PRILIKOM USPOSTAVLjANjA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA
Rok: 02. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 27. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Rok: 27. 03. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U 2021. GODINI
Rok: 12. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 30. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 30. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: Konkursi Pokrajinskog Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost-šest konkursa
Rok: 26. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS za finansiranje i sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za Projekte u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
Rok: 27. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede u saradnji sa European Enterprise Promotion Awards (EEPA)
Nаziv: Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva
Rok: 16. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje izrade lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma i realizaciju lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja
Rok: 25. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE REALIZACIJE PROJEKATA ŠTEDLJIVE RASVETE
Rok: 21. 04. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za poljoprivredno zemljište
Nаziv: Konkurs za raspodelu sredstava za izvođenje radova na uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta u 2021. godini.
Rok: 24. 05. 2021.
Opis programa: 1)komasacija (geodetsko-tehnički radovi i investicioni radovi)
2)nabavka nove opreme za navodnjavanje
3)iskop/bušenje bunara u funkciji navodnjavanja
4)stavljanje u funkciju poljoprivredne proizvodnje napuštenog poljoprivrednog zemljišta u skladu sa namenom
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština i GIZ
Nаziv: Javni poziv za podnošenje predloga projekata – Inicijativa za inkluziju 3
Rok: 05. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije u 2021. godini za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova evropske unije
Rok: 15. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za brigu o selu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZADRUGAMA 2021.
Rok: 24. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike
Nаziv: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, JP 2/21
Rok: 21. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Nаziv: Konkurs za Prestonicu kulture Srbije 2023
Rok: 02. 09. 2021.
Opis programa: Mogu se prijaviti sve JLS (gradovi i opštine) osim gradova Beograd i Novi Sad. Prijave se podnose od 02.avgusta do 02.septembra 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata očuvanja i zaštite zemljišta kao prirodnog resursa u 2021. godini
Rok: 27. 05. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije
Nаziv: Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, van Kosova i Metohije, za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica izbeglica i/ili interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom
Rok: 08. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)
Nаziv: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)
Rok: 21. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekata prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini
Rok: 22. 06. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu
Nаziv: Javni poziv za dodelu bespovratne finansijske pomoći (grantova) za 50 gradova, opština i gradskih opština
Rok: 17. 07. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RADU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP I SMART SITI CENTARA
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture u 2021. godini
Rok: 09. 08. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANjU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za brigu o selu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA KUPOVINU MINIBUSEVA ZA POTREBE PREVOZA SEOSKOG STANOVNIŠTVA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
Rok: 03. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za brigu o selu
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE POD NAZIVOM „MIHOLjSKI SUSRETI SELA“
Rok: 03. 09. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike
Nаziv: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća koji sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine
Rok: 01. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2021. godini
Rok: 31. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: Javni konkurs za finansiranje/sufinansiranje projekata od značaja za razvoj naučnoistraživačke delatnosti AP Vojvodine za projektni ciklus 2021‒2024. godine
Rok: 15. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA TURISTIČKIM ORGANIZACIJAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2021. GODINI
Rok: 08. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski Sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini za sufinansiranje izrade planske dokumentacije
Rok: 26. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA
Rok: 16. 10. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska unija i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)
Nаziv: Drugi javni poziv lokalnim samoupravama za podnošenje predloga projekata socijalnog stanovanja i aktivne inkluzije osetljivih grupa
Rok: 15. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje izrade lokalnih akcionih planova za 2021. godinu
Rok: 05. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA UNAPREĐENjE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE I USLUGA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2021. GODINI
Rok: 15. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNjE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 12. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: Javni poziv za dodelu subvencija za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Rok: 24. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Nаziv: Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini, za izradu projektno-tehničke dokumentacije i realizaciju projektnih aktivnosti na rešavanju problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija divljih deponija i sanacija i rekultivacija degradiranih površina na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine
Rok: 22. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2021. GODINU
Rok: 27. 11. 2021.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANjE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE
Rok: 15. 12. 2021.
Pogledаjte konkurs

2020

Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU ZA UNAPREĐENjE SARADNjE I PODIZANjE KAPACITETA NA REGIONALNOM I LOKALNOM NIVOU – do utroška sredstava
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020.
Rok: 21. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD – EVROPSKO SEĆANJE
Rok: 04. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD- BRATIMLJENJE GRADOVA
Rok: 04. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD – MREŽE GRADOVA
Rok: 03. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija
Nаziv: EVROPA ZA GRAĐANE I GRAĐANKE ZA 2020.GOD – PROJEKTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA
Rok: 01. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: KONKURSI UPRAVE ZA KAPITALNA ULAGANjA ZA 2020.GODINU
Rok: 24. 01. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJA I TRANSFERA NAMENjENIH ZA PROJEKTE RAZVOJA TURIZMA U 2020. GODINI
Rok: 30. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: Program podrške razvoju poslovne infrastrukture za 2020. godinu
Rok: 27. 01. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE NABAVKE OPREME – INTERAKTIVNIH TABLI SA PROJEKTOROM ZA USTANOVE OSNOVNOG I SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA I UČENIČKOG STANDARDA SA TERITORIJE APV U 2020.GODINI
Rok: 21. 01. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE HITNIH KAPITALNIH POPRAVKI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U 2020. GODINI
Rok: 15. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: KONKURS ZA KRATKOROČNE KREDITE ZA PREDFINANSIRANjA REALIZACIJE PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
Rok: 31. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA RASPODELU DELA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA PROGRAM LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 18. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU GODIŠNjE NAGRADE ZA NAJBOLjU OPŠTINSKU/GRADSKU UPRAVU U 2019. GODINI
Rok: 18. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: Konkurs za finansiranje posebnih programa-projekata izgradnje, održavanja i opremanja sportskih objekata u AP Vojvodinu u 2020. godini
Rok: 30. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ŠTEDLjIVE RASVETE
Rok: 20. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020.GODINI, ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE
Rok: 10. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: Konkurs za sufinansiranje izrade planova razvoja jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
Rok: 28. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE INTENZIVIRANjA KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA KOJIM RASPOLAŽU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, SREDNjE POLjOPRIVREDNE ŠKOLE I OSTALE SREDNjE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU UČENIKE POLjOPRIVREDNE STRUKE ‒ PUTEM NABAVKE OPREME
Rok: 28. 02. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru sprovođenja Programa koji finansira Evropska unija
Nаziv: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture u romskim podstandardnim naseljima
Rok: 05. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OPREMANjA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2020. GODINI
Rok: 30. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2020. GODINI
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Кonkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godin
Rok: 23. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: Konkurs o dodeli sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije na teritoriji ap vojvodine u 2020. godini
Rok: 09. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA STRATEŠKOG ZNAČAJA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA
Rok: 06. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE ODNOSNO SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, ODRŽAVANjA
Rok: 30. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: Konkrusi Nacionalne službe za zapošljavanje
Rok: 30. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA U 2020. GODINI
Rok: 13. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA IZGRADNjE SISTEMA UPRAVLjANjA OTPADOM
Rok: 21. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE PLANOVA RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI APV – DRUGI POZIV
Rok: 25. 03. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS i European Enterprise Promotion Awards EEPA
Nаziv: Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije predzetništva
Rok: 20. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 25. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA ZA PROMOCIJU I POPULARIZACIJU INOVACIJA I INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 25. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku,građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2020.GODINI, ZA SUFINANSIRANJE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JEINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 19. 06. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija - EACEA
Nаziv: Town Twinning 2020 – Round 2
Rok: 01. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija - EACEA
Nаziv: Networks of Towns 2020 – Round 2
Rok: 01. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Izgradnja sportskih objekata za potrebe osoba sa invaliditetom i prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osobama sa invaliditetom
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: Godišnji programi odnosno projekti u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije
Rok: 31. 08. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: Program podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije
Rok: 31. 12. 2020.
Opis programa: Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ambasada Republike Češke
Nаziv: Poziv za podnošenje predloga malih lokalnih projekata u 2021. godini
Rok: 30. 09. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike
Nаziv: JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANjE PROJEKATA RADI FINANSIRANjA UNAPREĐENjA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U OBJEKTIMA OD JAVNOG ZNAČAJA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/20-21
Rok: 12. 11. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU
Rok: 11. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE
Rok: 10. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANjE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE – TEHNIČKA DOKUMENTACIJA 2020
Rok: 23. 12. 2020.
Pogledаjte konkurs

2019

Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: KONKURS – GRADOVI U FOKUSU 2019.
Rok: 18. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojni fond Vojvodine
Nаziv: KRATKOROČNI KREDITI ZA PREDFINANSIRANjA REALIZACIJE PROJEKATA SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Rok: 30. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI KULTURE
Rok: 30. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAZVOJA SPORTA
Rok: 30. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA
Rok: 30. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Rok: 30. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI VODOSNABDEVANjA I ZAŠTITA VODA
Rok: 30. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Nacionalna služba za zapošljavanje
Nаziv: INFORMACIJE O UČEŠĆU U FINANSIRANjU PROGRAMAMA ILI MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLjAVANjA U 2019. GODINI IZ REPUBLIČKOG BUDžETA
Rok: 20. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština
Nаziv: DRUGI POZIV ZA PRUŽANJE TEHNIČKE PODRŠKE U PROCESU PLANIRANJA I PROGRAMSKOG BUDŽETIRANJA
Rok: 21. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede RS
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PRIJAVU PROJEKTA ZA PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU POSLOVNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU
Rok: 11. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg Danube Transnational programme
Nаziv: TREĆI POZIV ZA PODNOŠENjE PREDLOGA PROJEKATA U OKVIRU DUNAVSKOG TRANSNACIONALNOG PROGRAMA
Rok: 08. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA-PROJEKATA IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OPRREMANJA SPORTSKIH OBJEKATA U AP VOJVODINI U 2019. GODINI
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA OPREMANjE POLjOČUVARSKE SLUŽBE NA TERITORIJI APV U 2019.GODINI
Rok: 15. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RADOVA NA UREĐENjU KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNjAVANjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI APV U 2019. GODIINI
Rok: 15. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA UKLANjANjE DIVLjIH DEPONIJA S POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA, ODNOSNO PRIVOĐENjE NAMENI POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI APV U 2019.GODINI
Rok: 15. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI KOD POSTUPAKA KOMASACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 22. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA ŠTEDLjIVE RASVETE
Rok: 28. 02. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA ISKAZIVANjE POTREBE IZRADE PROJEKATA SANACIJE I REMEDIJACIJE POSTOJEĆIH NESANITARNIH GRADSKIH (OPŠTINSKIH) DEPONIJA – SMETLIŠTA
Rok: 02. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI POZIV JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA ISKAZIVANjE POTREBE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU POSTROJENjA ZA PREČIŠĆAVANjE OTPADNIH VODA SA PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM
Rok: 02. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA, JP 1/19
Rok: 27. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA STRATEŠKOG ZNAČAJA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA
Rok: 25. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDTAVA ZA SUFINANSIRANjE MERA POPULACIONE POLITIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U 2019.GODINI
Rok: 07. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019.GODINI, ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 21. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština
Nаziv: UNAPREĐENjE ADMINISTRATIVNE EFIKASNOSTI I DELOTVORNOSTI NA LOKALNOM NIVOU
Rok: 29. 03. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI KOD POSTUPAKA KOMASACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 05. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, SANACIJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE u 2019. godini
Rok: 23. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE UREĐENjA ATARSKIH PUTEVA I OTRESIŠTA NA TERITORIJI APV U 2019.GODINI
Rok: 23. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA AP VOJVODINE U 2019.GODINI ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE
Rok: 11. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2019.GODINU -1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma; 3.Unapređivanje rasadničke proizvodnje
Rok: 30. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2019.GODINU – 2.Unapređivanje otvorenosti šuma
Rok: 25. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo za sport i omladinu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U SPROVOĐENjU OMLADINSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU
Rok: 09. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA IZGRADNjE SISTEMA UPRAVLjANjA OTPADOM
Rok: 17. 04. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: TAKMIČENjE ZA NAJBOLjU IDEJU U OBLASTI PROMOCIJE PREDUZETNIŠTVA
Rok: 03. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANjA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2019. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 16. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ZA POŠUMLjAVANjE U 2019. GODINI
Rok: 17. 05. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Visegrad Fund
Nаziv: Vusegrad, Visegrad + strategic grants
Rok: 01. 06. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Razvojna agencija Srbije
Nаziv: JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU FINANSIJSKE PODRŠKE KORISNICIMA PROJEKATA IPA PROGRAMA TERITORIJALNE SARADNjE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg-IPA program prekogranične saradnje
Nаziv: TREĆI POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA IPA HU-SRP
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kraljevina Norveška preko Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS)
Nаziv: Norveška za vas-Podrška početnicima u poslovanju i postojećim preduzećima za razvoj kroz nabavku opreme i uvođenje usluga
Rok: 15. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg ADRION
Nаziv: Treći poziv za podnošenje predloga projekta u okviru Jadransko-jonskog programa ADRION 2014-2020. Prioritena osa broj 1-Inovativan i pametan region
Rok: 12. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Interreg ADRION
Nаziv: Treći poziv za podnošenje predloga projekta u okviru Jadransko-jonskog programa ADRION 2014-2020. Prioritena osa broj3- povezan region
Rok: 13. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: SWG RRD (The Standing Working Group for Regional Rural Development)
Nаziv: Јavni poziv u okviru ABD Grant šeme za podnošenje predloga projekata za podršku razvoja lanaca vrednosti tradicionalnih proizvoda i ruralnog turizma za korisnike iz prekograničnih regiona Drina-Tara, Drina-Sava i Krš.
Rok: 18. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU I PROMOCIJI ŽENSKOG INOVACIONOG PREDUZETNIŠTVA
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2019. GODINI ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: Town Twinning 2019 – Round 2
Rok: 02. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: Networks of Towns 2019 – Round 2
Rok: 02. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE PODIZANjU INOVACIONIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
Rok: 31. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nаziv: Poziv za dostavljanje predloga projekata za dodelu grantova za unapređenje kvaliteta za podršku domovima zdravlja
Rok: 29. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZELENOG FONDA REPUBLIKE SRBIJE ZA POŠUMLjAVANjE U 2019. GODINI
Rok: 19. 07. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment - UNEP)
Nаziv: POZIV ZA DOSTAVLjANjE PROJEKTNIH IDEJA KOJE IMAJU POTENCIJAL PROJEKATA ZA FINANSIRANjE IZ ZELENOG KLIMATSKOG FONDA
Rok: 16. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: Javni konkurs za izbor JLS i institucija u APV za izradu analiza energetske efikasnosti objekata javne namene
Rok: 05. 08. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: EUROPEAN COMMISSION
Nаziv: COS-SEM 2019-4-01 Social economy missions
Rok: 26. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja
Nаziv: Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje prava na podsticaj za podršku programima koji se odnose na pripremu lokalne strategije ruralnog razvoja u 2019. godini.
Rok: 09. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Austrian Development Agency (ADA), the Austrian Association of Cities and Towns (AACT) i KDZ - Centre for Public Administration Research
Nаziv: BACID Fund Second Cycle Second Call for Proposals
Rok: 09. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Expo 2020 Dubai
Nаziv: The Expo Live Innovation Impact Grant Programme
Rok: 15. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine
Nаziv: KONKURS ZA USTUPANJE NA KORIŠĆENJE DELOVA RIBARSKIH PODRUČJA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE
Rok: 15. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
Nаziv: II JAVNI POZIV za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2019. godini
Rok: 17. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština
Nаziv: KOKNKURS ZA DODELU PAKETA PODRŠKE U OBLASTI UPRAVLjANjA LjUDSKIM RESURSIMA ZA 30 LOKALNIH SAMOUPRAVA
Rok: 10. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština
Nаziv: KONKURS ZA IZBOR PRUŽAOCA USLUGE “PODRŠKA JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI OZAKONjENjA OBJEKATA U ROMSKIM PODSTANDARNIM NASELjIMA”
Rok: 30. 09. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROGRAMA PODSTICANjA SARADNjE NAUČNOISTRAŽIVAČKIH ORGANIZACIJA I PRIVREDE U 2019. GODINI
Rok: 30. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZRADE ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM USTANOVAMA
Rok: 04. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo zaštite životne sredine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA SANACIJE I REMEDIJACIJE NESANITARNIH DEPONIJA – SMETILIŠTA
Rok: 05. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: II KONKURS O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, SANACIJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI
Rok: 11. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: DRUGI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA JAVNIM SREDNjIM ŠKOLAMA NA TERITORIJI APV ZA REALIZACIJU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI NA TEMU ZADRUGARSTVA U 2019.GODINI
Rok: 18. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE/SUFINANSIRANjE PODRŠKE GASIFIKACIJE U JEDINICAMA LOKALNIH SAMOUPRAVA
Rok: 18. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNjU INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA TERITORIJE APV
Rok: 25. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA UNAPREĐENjA VODNOG SAOBRAĆAJA I RAZVOJA INTERMODALNOG TRANSPORTA
Rok: 18. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija (projekat finansiran kroz COSME)
Nаziv: Jačanje održivog razvoja turizma i kapaciteta malih i srednjih preduzeća (MSP) iz oblasti turizma putem transnacionalnih saradnji i prenosa znanja
Rok: 24. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Nаziv: Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa
Rok: 25. 10. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA UNAPREĐENjE IZRADE I SPROVOĐENjE EFIKASNIH REGIONALNIH I LOKALNIH JAVNIH POLITIKA
Rok: 01. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE POSEBNIH PROGRAMA – PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OPREMANjA SPORTSKIH OBJEKATA U APV
Rok: 01. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2019. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE, KAO I GRADSKIM OPŠTINAMA
Rok: 02. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština
Nаziv: Javni poziv za podnošenje prijava za podršku LS za uspostavljanje budžetskih portala
Rok: 21. 11. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS O DODELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA ZA 2019. GODINU
Rok: 11. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE
Rok: 13. 12. 2019.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo kulture i informisanja
Nаziv: GRADOVI U FOKUSU 2020
Rok: 18. 01. 2019.
Pogledаjte konkurs

2018

Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RADOVA NA UREĐENjU KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNjAVANjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018.GODINI
Rok: 30. 04. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo privrede
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PODRŠKU UNAPREĐENjA LOKALNE I REGIONALNE INFRASTRUKTURE – GRADIMO ZAJEDNO
Rok: 07. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA PODRŠKE SPROVOĐENjU OMLADINSKE POLITIKE
Rok: 30. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI KOD POSTUPAKA KOMASACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI
Rok: 15. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo građevinarstva saobraćaja i infrastrukture
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA RS ZA SUFINANSIRANjE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI RS
Rok: 10. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA U 2018. GODINI NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 15. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA PODRŠKU JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE U SPROVOĐENjU OMLADINSKE POLITIKE NA LOKALNOM NIVOU
Rok: 15. 05. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2018.GODINU- tačka1.Pošumljavanje – podizanje novih šuma i tačka 3.Unapređivanje rasadničke proizvodnje
Rok: 31. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ GODIŠNjEG PROGRAMA KORIŠĆENjA SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA ŠUME AP VOJVODINE ZA 2018.GODINU – tačka 2.Izgradnja šumskih puteva
Rok: 15. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo rudarstva i energetike
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDžETSKOG FONDA ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI RADI FINANSIRANjA PROJEKATA U OBLASTI EFIKASNOG KORIŠĆENjA ENERGIJE U 2018. GODINI U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE,JP 1/18
Rok: 04. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Nаziv: KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA
Rok: 15. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE MERA POPULACIONE POLITIKE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI
Rok: 12. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE OTVARANJU REGIONALNIH INOVACIONIH STARTAP CENTARA
Rok: 31. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA UNAPREĐENjE RADNIH I UPRAVLjAČKIH KAPACITETA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA TERITORIJI AP VOJVODINE, 2018.GODINA
Rok: 20. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA ZA UNAPREĐENjE IZRADE I SPROVOĐENjE EFIKASNIH REGIONALNIH I LOKALNIH JAVNIH POLITIKA
Rok: 15. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA GRADOVIMA I OPŠTINAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA SUFINANSIRANjE IZRADE LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA I REALIZACIJU LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UNAPREĐENjE POLOŽAJA ROMA IZ OBLASTI STANOVANjA
Rok: 03. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA STRATEŠKOG ZNAČAJA U OBLASTI REGIONALNOG RAZVOJA – DDRUGI POZIV
Rok: 28. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: USAID
Nаziv: JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA UČEŠĆE NA USAID PROJEKTU ZA ODGOVORNU VLAST
Rok: 29. 06. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI LOKALNOG I REGIONALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA
Rok: 04. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA
Rok: 04. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE
Rok: 04. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI RAZVOJA SPORTA
Rok: 04. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U OBLASTI VODOSNABDEVANjA I ZAŠTITE VODA
Rok: 04. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: NETWORKS OF TOWNS 2018 – ROUND 2
Rok: 03. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Evropska komisija EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency)
Nаziv: TOWN TWINNING 2018 – ROUND 2
Rok: 03. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise,upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice
Nаziv: KONKURS ZA SUFINANSIRANjE REKONSTRUKCIJE, ADAPTACIJE, SANACIJE I INVESTICIONO ODRŽAVANjE OBJEKATA USTANOVA OSNOVNOG, SREDNjEG OBRAZOVANjA I VASPITANjA, UČENIČKOG STANDARDA I PREDŠKOLSKIH USTANOVA NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ZA 2018. GODINU
Rok: 18. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Nаziv: KONKURS O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZGRADNjE, SANACIJE I REKONSTRUKCIJE VODNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI I OBJEKATA FEKALNE KANALIZACIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE u 2018. godini
Rok: 18. 07. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI
Rok: 06. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA U 2018. GODINI
Rok: 20. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za finansije
Nаziv: DRUGI JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA FINANSIJE U 2018.GODINI ZA UČEŠĆE U SUFINANSIRANJU PROJEKATA KOJI SE FINANSIRAJU IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
Rok: 15. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANJE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE – STAJALIŠTA
Rok: 17. 08. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo omladine i sporta
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PRIJAVU JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA RADI UČEŠĆA U PROGRAMU/PROJEKTU:ZAVRŠETAK IZGRADNJE SPORTSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE “ZAVRŠI ZAPOČETO”
Rok: 07. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu
Nаziv: KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA PODRŠKE OSNIVANJA I ONAŽIVANJA RADA KANCELARIJE ZA MLAD
Rok: 31. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE U BEOGRADU
Nаziv: POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA U 2019. GODINI
Rok: 30. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sektretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZRADE ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM USTANOVAMA
Rok: 28. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sektretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA IZRADU ANALIZA POTENCIJALA ZA ENERGETSKU SANACIJU OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA I PREDŠKOLSKIH USTANOVA
Rok: 21. 09. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave
Nаziv: JAVNI POZIV ZA PRIJAVU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA ZA DOBIJANJE PODRŠKE PRILIKOM USPOSTAVLJANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG MESTA
Rok: 22. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u saradnji sa RECAN – fondom za reciklažu limenki i Pokretom gorana Vojvodine
Nаziv: JAVNI POZIV za prijavu i učešće u realizaciji programa pod nazivom: „ZA ČISTIJE I ZELENIJE ŠKOLE U VOJVODINI“ za školsku 2018/2019. godinu
Rok: 31. 10. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Nаziv: JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE IZRADE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UNAPREĐENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADA JAVNE NAMENE U SVOJINI JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Rok: 20. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI ZA SUFINANSIRANjE RAZVOJA SAOBRAĆAJA I PUTNE INFRASTRUKTURE – ZONE ŠKOLE, BRZINSKI DISPLEJI I SEMAFORI
Rok: 16. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: AVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA UGRADNjE KOTLOVA SA VEĆIM STEPENOM KORISNOG DEJSTVA U JAVNIM USTANOVAMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE
Rok: 16. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Nаziv: JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE REALIZACIJE PROJEKATA PRIMENE OBNOVLjIVIH IZVORA ENERGIJE U OBJEKTIMA JAVNE NAMENE
Rok: 16. 11. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kraljevina Norveške
Nаziv: JAVNI POZIV LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA LOKALNE INFRASTRUKTURNE PROJEKTE
Rok: 24. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs
Institucijа: Kraljevina Norveške
Nаziv: JAVNI POZIV LOKALNIM SAMOUPRAVAMA ZA SPROVOĐENjE STRUČNIH OBUKA U SKLADU SA LOKALNIM AKCIONIM PLANOVIMA ZA ZAPOŠLjAVANjE
Rok: 20. 12. 2018.
Pogledаjte konkurs