Javni poziv domaćim kompanijama za učešće na sajmu Fruit Logistica 2024.

 

Razvojna agencija Vojvodine (RAV) uputila je javni poziv domaćim kompanijama za učešće na sajmu Fruit Logistica, sajmu svežeg i smrznutog voća i povrća, koji se od 7. do 9. februara održava u Berlinu.

Pravo da učestvuju na sajmu u okviru zajedničkog štanda imaju privredna društva, zadruge i poslovna udruženja registrovana na teritoriji AP Vojvodine (ili njihov ogranak), koja se bave proizvodnjom svežeg i smrznutog voća i povrća, semenske robe, koštunjavog voća, lekovitog i začinskog bilja i sl, i koje ispunjavaju sledeće uslove:

- Izmirili su poreze i doprinose u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije

- 100% su u domaćem vlasništvu i

- poseduju konkurenti proizvod za izvoz i/ili projekat za zajedničko ulaganje sa stranim partnerima.

U okviru štanda mogućnost za izlaganje ima do 10 kompanija. Rangiranje će se izvršiti na osnovu vremena podnošenja prijave i kvaliteta izvoznog programa/projekta za zajedničko ulaganje/ ponude za prodaju kompanije.

Sve troškove nastupa, zakupa sajamskog prostora i izgradnje štanda, kao i troškove promotivnog materijala i obavezne upisnine u sajamski katalog snosi Razvojna agencija Vojvodine, dok učesnici sami snose troškove svog putovanja, smeštaja, transporta i špedicije sajamskih eksponata i druge troškove vezane za učešće.

RAV obezbeđuje 2 ulaznice po kompaniji/zadruzi/udruženju, dok ostale, ukoliko su potrebne, učesnici obezbeđuju i plaćaju sami.

Obaveza učesnika je da prilikom potpisivanja Ugovora o zajedničkom nastupu na sajmu RAV-u dostave jednu blanko solo menicu i da tokom nastupa na sajmu obezbede najmanje jednog predstavnika svog privrednog društva/zadruge/poslovnog udruženja sa aktivnim znanjem engleskom jezika.

Rok za prijavu je 20. oktobar 2023. godine.

Prijavu za učešće možete skinuti ovde.

Nakon popunjavanja pošaljite je na mejl olivera.kovacevic@rav.org.rs.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti od Olivere Kovačević, na telefon 021/472-32-44.