Investirajte u Vojvodini

U regionu Vojvodine ćete dobiti svu potrebnu podršku za uspešnu realizaciju investicije. Vojvodina ima jedinstvenu i raznovrsnu ekonomiju, domaćin je velikom broju kompanija iz različitih sektora i lako ćete uspostaviti kontakt sa svim relevantnim državnim institucijama, poslovnom i naučnom zajednicom.

Ako razmišljate o novim investicijama, mislite o Vojvodini kao lokaciji. Oni koji su to već učinili, navode da su odlučujući bili sledeći razlozi:

Brz i lak pristup drugim tržištima

Idealna geografska lokacija omogućava JIT/JIS model proizvodnje i isplativu distribuciju proizvoda u region.

Pozicioniranost na preseku dva velika evropska koridora – Koridor 10 i Koridor 7 (Dunav).

Samo jedan granični prelaz do EU.

Kvalitetna i kvalifikovana radna snaga

Optimalan odnos između troškova, produktivnosti i kvaliteta radne snage.

Pristup bazi izuzetnih talenata, multikulturalna i multijezična radna snaga.

Vojvodina je predstavlja specifično čvorište za visoko obrazovanu radnu snagu – 3 univerziteta (jedan državni - 14 fakulteta, dva privatna - 9 fakulteta), sa međunarodno renomiranim Fakultetom tehničkih nauka (28 profila na osnovnim akademskim studijama, 33 diplomska akademska profila).

Povećanje profita uz povoljan poreski sistem

Poreske stope u Srbiji su među najnižima u Evropi.

Poreski režim pogoduje poslovanju: porez na dobit preduzeća je najniži u regionu, a porez na zarade i doprinosi za socijalno osiguranje su među najkonkurentnijim u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

PDV
20%
Porez na dobit preduzeća
15%
Porez na dohodak
10%

Bescarinski pristup tržištu od milijardu ljudi

Zahvaljujući sporazumima o slobodnoj trgovini Srbije sa zemljama CEFTA, EFTA, Rusijom, Turskom, Belorusijom, Kazahstanom, kao i preferencijalnim statusom sa EU i USA, imaćete slobodan pristup tržištu od 150 miliona ljudi.

EU
512 mil
Rusija
144 mil
Turska
80 mil
CEFTA
21 mil
EFTA
14 mil
Belorusija
10 mil
SAD
327 mil

Niski operativni troškovi

Znatno ćete redukovati troškove proizvodnje.

Pored kompetativnih cena infrastrukture i radne snage, cena izgradnje proizvodne hale u Vojvodini kreće se od 250 do 450 EUR po kvadratnom metru.

Pridružite se kompanijama koje uspešno posluju u Vojvodini!