Integrisanje ciljeva održivog razvoja u Plan razvoja APV 2023-2030.

 

RAV na konferenciji "Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije"

Učesnici konferencije "Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije" okupili su se 15. novembra 2023. u Beogradu kako bi razgovarali o ključnim pitanjima održivog razvoja u Srbiji. Na konferenciji je učestvovala i Razvojna agencija Vojvodine (RAV), koja je sprovodila izradu Plana razvoja AP Vojvodine 2023 -2030, i čije su aktivnosti, između ostalog, usmerene ka stvaranju dugoročnih veza između lokalnih zajednica i održivih razvojnih praksi, i koja teži oblikovanju održive i inkluzivne budućnosti za Vojvodinu.

Maja Sokić Heger, rukovodilac rukovodilac Sektora za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku u RAV-u, istakla je da je Plan razvoja Vojvodine 2023-2030. rezultat obimnog poduhvata u uspostavljanju ciljeva održivog razvoja kao ključnih elemenata planiranja, te da je njihovo integrisanje u Plan bio pionirski i i značajan poduhvat:

Budući da je projekat izrade ovog dokumenta bio pionirski po mnogim pitanjima, nismo to mogli sami, te smo zatražili i dobili podršku za integrisanje Agende 2030. u ovaj dokument od GIZ-a kroz njihov program Reforma javnih finansija i program Podrška reformi javne uprave. I zato, kao konačan rezultat, imamo to da su ključni segmenti Plana razvoja, odnosno ciljevi i pripadajuće mere usaglašeni sa Agendom 2030, odnosno sa ciljevima održivog razvoja, te su za svaki prioritetni cilj i meru uspostavljene veze sa pripadajućim ciljevima i potciljevima održivog razvoja".

Ona je objasnila da je u ovom procesu učestvovalo preko 100 ljudi iz oko 20 različitih institucija, te da je RAV kroz intenzivan rad sa tim ljudima uspeo da utiče na podizanje svesti, ne samo o značaju i značenju ovih ciljeva, nego i načinima njihove integracije u svakodnevnu praksu.

Sokić je istakla i značaj međuopštinske saradnje, posebno fokusirane na oblasti kao što su upravljanje otpadom, zaštita životne sredine i kulturni događaji. U sklopu ovog plana, podržane su aktivnosti koje stvaraju preduslove za zajedničko obavljanje poslova više jedinica lokalne samouprave.

Uprkos izazovima, naglasila je, Razvojna agencija Vojvodine posebno je posvećena pružanju savetodavnih usluga širokoj mreži klijenata, od donosilaca odluka do poslovne zajednice:

„Za nas, kao i za kompanije sa kojima radimo, veliki je izazov pratiti sve trendove na polju održivosti i pomagati kompanijama da se sa njima upoznaju i da ih implementiraju, ali našu najznačajniju ulogu u tom delu vidimo u mogućnosti uticaja na sistemski pristup održivom razvoju u kreiranju javnih politika. Plan razvoja je upravo otvorio novi prostor za aktivnije sistemsko uvođenje ciljeva održivog razvoja u praksu planiranja i kreiranja javnih politika".

Konferenciju je organizovala fondacija „Ana i Vlade Divac“, a panelisti su bili i predstavnici Ambasade Švajcarske, Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), Republičkog zavoda za statistiku, UNDP-a Srbija, Stalne konferencija gradova i opština, KLER-a, Privredne komore Srbije, Republičkog sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije, Ministarstva za evropske integracije, Nacionalnog konventa o evropskoj uniji (NKEU), Smart Kolektiva i Foruma za odgovorno poslovanje, kompanija Coca-Cola HBC, Delta Holding, i drugi.