EURADA BROKERAGE EVENT 2023 – RAV u potrazi za evropskim projektima

 

Razvojna agencija Vojvodine (RAV) učestvovala je na EURADA BROKERAGE EVENT 2023, događaju u organizaciji Evropskog udruženja razvojnih agencija (EURADA), koji je se danas (29.03) održavao u Briselu i online.

Događaj je okupio stotinak stručnjaka iz oblasti regionalnog razvoja, inovacija i strategija pametne specijalizacije iz Francuske, Italije, Nemačke, Češke, Holadnije, Srbije i dr, sa ciljem da se umreže i istraže potencijalna projektna partnerstva i stekne bolji uvid u to kako funkcionišu evropske mogućnosti finansiranja kroz programe EU, poput Interreg Europe, Erasmus+ i Horizon Europe. RAV je predstavio svoje aktivnosti, ekspertizu i zainteresovanost za učešće u međunarodnim projektima.

Biljana Vrzić, rukovodilac Sektora za međunarodne i fondove Republike Srbije u RAV-u, kaže da je EURADA zaista aktivna u povezivanju razvojnih agencija i omogućava da se pronađu partneri za projekte:

„Kako su ovom događaju prisustvovali predstavnici Evropske komisije i nama bliskih institucija sa kojima je moguća projektna saradnja, bilo je važno istaći da mi u našoj ’projektnoj agendi za budućnost’ imamo razvijanje startap i inovativnog ekosistema, podršku MSP i preduzetništvu, razvoj lanaca dobavljača, zelenu ekonomiju, digitalizaciju, nove tehnologije u prehrambenoj proizvodnji, istraživanje i razvoj. Naglasili smo da smo zainteresovani za programe ERASMUS+, Danube Transnational Program, ADRION, HORIZON EUROPE i IPA CBC. Već nakon prezentacije javile su mi se neke institucije zainteresovane za saradnju.“

Osnovano 1992. godine, Evropsko udruženje razvojnih agencija EURADA okuplja profesionalce koji rade na ekonomskom razvoju širom Evrope. EURADA predstavlja razvojne agencije pred institucijama Evropske unije, povezuje ih kako bi mogli da planiraju zajedničke projekte EU i iskoriste mogućnosti koje Evropa može da ponudi.