Ekonomsko ogledalo, septembar 2021.

 

Podaci iz septembarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je dug centralnog nivoa vlasti u julu 2021. godine iznosio 55,2% projektovanog bruto domaćeg proizvoda.

Tokom jula 2021. godine, u Vojvodini je iz robne razmene sa inostranstvom ostvaren spoljnotrgovinski deficit. Indeks ukupne industrijske proizvodnje opao je u julu u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše povećanje broja nezaposlenih lica u julu 2021. godine (107.888) u odnosu na jul 2020 (106.979). U julu 2021. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 61.203 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Septembarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.