Ekonomsko ogledalo, septembar 2020.

 

Podaci iz septembarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je u 2019. godini udeo stranih direktnih investicija u BDP-u iznosio 7,8%, što predstavlja porast u odnosu na 2018. godinu (7,4%). Udeo javnog duga u BDP-u u julu ove godine niži je u odnosu na prethodni mesec i iznosi 56,7%.

Indeks ukupne industrijske proizvodnje u AP Vojvodini u julu 2020. godine je niži u odnosu na prethodni mesec, kao i u odnosu na isti period prethodne godine. Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom jula 2020. godine porasla je u odnosu na prethodni mesec, ali je smanjena u odnosu na jul 2019. godine.

Tržište rada Vojvodine karakteriše povećanje broja nezaposlenih lica u julu 2020. godine (106.979) u odnosu na jul 2019. godine (105.955). Stopa zaposlenosti za stanovništvo staro 15 i više godina u drugom kvartalu 2020. godine (47,0%) niža je u odnosu na isti period 2019. godine (47,6%). Prosečna neto zarada u Vojvodini u julu 2020. godine iznosila je 57.214 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Septembarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.