Ekonomsko ogledalo, septembar 2019.

 

Podaci iz septembarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod R. Srbije u 2018. godini iznosio, u tekućim cenama, 5.068.588 miliona RSD. Strane direktne investicije za prvu polovinu 2019. godine iznose 8,4% bruto domaćeg proizvoda.

U Vojvodini su tokom jula 2019. godine indeks ukupne industrijske proizvodnje i vrednost spoljnotrgovinske razmene porasli u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u julu 2019. godine (105.955) u odnosu na jul 2018. godine (120.420). Prosečna neto zarada u Vojvodini u julu 2019. godine porasla je u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 52.197 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Septembarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.