Ekonomsko ogledalo, oktobar 2019.

Podaci iz oktobarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod R. Srbije po stanovniku u 2018. godini iznosio 6.137 evra, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu. Javni dug R. Srbije je u avgustu 2019. godine nepromenjen u odnosu na prethodnih mesec i iznosio je 51,9%.

U Vojvodini su tokom avgusta 2019. godine indeks ukupne industrijske proizvodnje i vrednost spoljnotrgovinske razmene opali u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u avgustu 2019. godine (103.293) u odnosu na avgust 2018. godine (118.548). Prosečna neto zarada u Vojvodini je u avgustu 2019. godine opala u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 51.121 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Oktobarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.