Ekonomsko ogledalo, novembar 2021.

 

Podaci iz novembarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je realni rast bruto domaćeg proizvoda u trećem kvartalu 2021. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosio 7,4%. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u septembru 2021. iznosio je 56,5%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom septembra je porasla u odnosu na prethodni mesec. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u septembru 2021. godine takođe beleži rast u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine u septembru karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica (101.083) u odnosu na isti period prethodne godine (102.635). Stopa zaposlenosti za stanovništvo radnog uzrasta (15-64) u drugom kvartalu godine (61,4%) je porasla u odnosu na isti kvartal 2020. godine (59,3%). U septembru 2021. prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 61.735 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Novembarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.