Ekonomsko ogledalo, novembar 2020.

 

Podaci iz novembarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je stepen otvorenosti ekonomije Srbije u drugom kvartalu 2020. godine niži u poređenju sa prvim kvartalom ove godine, što je posledica smanjenja obima robne razmene sa inostranstvom. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u septembru 2020. godine je isti kao i prethodni mesec i iznosi 56,7%.

Indeks ukupne industrijske proizvodnje u AP Vojvodini u septembru 2020. godine je viši u odnosu na prethodni mesec, kao i u odnosu na isti period prethodne godine. Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom septembra 2020. godine porasla je u odnosu na prethodni mesec, kao i u odnosu na septembar 2019. godine.

Tržište rada Vojvodine karakteriše povećanje broja nezaposlenih lica u septembru 2020. godine (102.635) u odnosu na septembar 2019. godine (101,635). Stopa zaposlenosti za mlado stanovništvo (15-24) u drugom kvartalu 2020. godine (21,2%) je niža u odnosu na isti period 2019. godine (26,4%). Prosečna neto zarada u Vojvodini u septembru 2020. godine iznosila je 56.941 RSD.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Novembarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.