Ekonomsko ogledalo, mart 2021.

 

Podaci iz martovskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je realni pad bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio 1,1%. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u januaru 2021. godine iznosio je 53,7%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom januara 2021. godine opala je u odnosu na prethodni mesec. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u januaru 2021. godine u odnosu na prethodni mesec takođe beleži pad.

Tržište rada Vojvodine karakteriše blago smanjenje broja nezaposlenih lica u januaru 2021. godine (103.954) u odnosu na januar 2020. godine (103.984). Stopa zaposlenosti za stanovništvo staro 15 i više godina u četvrtom kvartalu 2020. godine je ostala nepromenjena u odnosu na isti period 2019. godine (49,3%). U januaru 2021. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 60.006 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Martovsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.