Ekonomsko ogledalo, mart 2020.

 

Podaci iz martovskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod R. Srbije ostvario stopu rasta od 6,2% u četvrtom kvartalu 2019. godine. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu iznosio je u januaru 2020. godine 48,9%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom januara 2020. godine opala je u odnosu na prethodni mesec, ali se nalazi iznad nivoa vrednosti iz januara 2019. godine. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u januaru 2020. godine opao je u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u januaru 2020. godine (103.984) u odnosu na januar 2019. godine (116.793). Stopa zaposlenosti za stanovništvo staro 15 i više godina u četvrtom kvartalu 2019. godine (49,3%) veća je u odnosu na isti period 2018. godine (47,3%). U januaru 2020. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 57.003 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Martovsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.