Ekonomsko ogledalo, maj 2020

Podaci iz majskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je stepen otvorenosti ekonomije Srbije u 2019. godini, usled povećanja robne razmene sa inostranstvom, veći u odnosu na 2018. godinu. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu iznosio je u martu 2020. godine 51,9%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom marta 2020. godine opala je u odnosu na prethodni mesec, ali se nalazi iznad nivoa vrednosti iz januara 2020. godine. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u martu 2020. godine porastao je u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u martu 2020. godine (102.927) u odnosu na mart 2019. godine (118.346). Stopa zaposlenosti za mlado stanovništvo (15-24) u četvrtom kvartalu 2019. godine (26,1%) je veća u odnosu na isti period 2018. godine (24,9%). U martu 2020. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 56.850 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Majsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.