Ekonomsko ogledalo, jun 2020.

 

Podaci iz junskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod R. Srbije u prvom kvartalu 2020. godine ostvario stopu rasta od 5,0%. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u aprilu 2020. godine iznosio je 52,4%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom aprila 2020. godine opala je u odnosu na prethodni mesec i nalazi se ispod nivoa vrednosti iz aprila 2019. godine. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u aprilu 2020. godine opao je u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u aprilu 2020. godine (103.394) u odnosu na april 2019. godine (114.273). Stopa zaposlenosti za stanovništvo staro 15 i više godina u prvom kvartalu 2020. godine (47,6%) je veća u odnosu na isti period 2019. godine (47,4%). U aprilu 2020. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 55.918 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Junsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.