Ekonomsko ogledalo, januar 2022.

 

Podaci iz januarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u novembru 2021. godine iznosio 56,4%. Merena indeksom potrošačkih cena, godišnja stopa inflacije u novembru iznosila je 7,5%.

Učešće Vojvodine u ukupnom izvozu i uvozu Republike Srbije je smanjeno u odnosu na prethodni mesec. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u novembru takođe beleži pad u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine u novembru 2021. karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica (98.240) u odnosu na isti period prethodne godine (100.044). Stopa zaposlenosti za stanovništvo radnog uzrasta u trećem kvartalu 2021. (64,6%) je porasla u odnosu na isti kvartal 2020. godine (63,2%). Prosečna neto zarada u Vojvodini u novembru 2021. iznosila je 65.516 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Januarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.