Ekonomsko ogledalo, januar 2020.

 

Podaci iz januarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je na kraju novembra dug centralnog nivoa vlasti iznosio 52,4% projektovanog bruto domaćeg proizvoda.

Tokom novembra 2019. godine u Vojvodini je iz robne razmene sa inostranstvom ostvaren spoljnotrgovinski deficit.

U odnosu na isti period prethodne godine, tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica i povećanje stope zaposlenosti za stanovništvo radnog uzrasta (15-64).

Prosečna neto zarada u Vojvodini u novembru 2019. godine viša je u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 53.718 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje zvanične podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Januarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.