Ekonomsko ogledalo, februar 2021.

 

Podaci iz februarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod R. Srbije u 2020. godini iznosio 46.924,9 mil. evra. U decembru 2020. godine, udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu je ostao nepromenjen u odnosu na prethodni mesec i iznosio je 56,8%.

Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u decembru 2020. godine porastao je u odnosu na prethodni mesec. Tokom decembra 2020. godine, u Vojvodini je iz robne razmene sa inostranstvom ostvaren spoljnotrgovinski deficit.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u decembru 2020. godine (99.510) u odnosu na decembar 2019. godine (101.955). U trećem kvartalu 2020. godine zabeleženo je smanjenje stope zaposlenosti za mlado stanovništvo (15-24) u odnosu na isti period 2019. godine. Prosečna neto zarada u Vojvodini u decembru 2020. godine iznosila je 63.215 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Februarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.