Ekonomsko ogledalo, februar 2020.

 

Podaci iz februarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod R. Srbije u 2019. godini u tekućim cenama iznosio 5.416,8 miliona RSD. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu iznosio je 52,0%.

Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u decembru 2019. godine opao je u odnosu na prethodni mesec. Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom decembra 2019. godine porasla je u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u decembru 2019. godine (101.955) u odnosu na decembar 2018. godine (114.926). U 3. kvartalu 2019. godine zabeleženo je smanjenje stope zaposlenosti za mlado stanovništo (15-24) u odnosu na isti period 2018. godine. Prosečna neto zarada u Vojvodini u decembru 2019. godine iznosila je 56.712 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Februarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.