Ekonomsko ogledalo, decembar 2021.

 

Podaci iz decembarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je godišnja stopa inflacije u oktobru 2021. godine, merena indeksom potrošačkih cena, iznosila 6,6%. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u oktobru 2021. godine je iznosio 55,9%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom oktobra 2021. godine je porasla u odnosu na prethodni mesec. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u oktobru 2021. godine takođe beleži rast u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine u oktobru 2021. godine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica (98.834) u odnosu na isti period prethodne godine (101.702). Stopa zaposlenosti za stanovništvo staro 15 i više godina u trećem kvartalu 2021. godine (50,8%) je porasla u odnosu na isti kvartal 2020. godine (49,9%). U oktobru 2021. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 62.709 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Decembarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.