Ekonomsko ogledalo, decembar 2019.

 

Podaci iz decembarskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je bruto domaći proizvod Srbije po stanovniku u 2018. godini iznosio 6.137 evra, što predstavlja povećanje u odnosu na 2017. godinu. Javni dug Srbije je u oktobru 2019. godine nepromenjen u odnosu na prethodnih mesec i iznosio je 52,0%.

U Vojvodini su tokom oktobra 2019. godine indeks ukupne industrijske proizvodnje i vrednost spoljnotrgovinske razmene veći u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u oktobru 2019. godine (100.353) u odnosu na avgust 2018. godine (115.310). Prosečna neto zarada u Vojvodini je u oktobru 2019. godine viša u odnosu na prethodni mesec i iznosila je 52.512 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje zvanične podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Decembarsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.