Ekonomsko ogledalo, avgust 2020.

 

Podaci iz avgustovskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u junu 2020. godine porastao u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 57,3%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom juna 2020. godine, kao i indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini beleže rast u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u junu 2020. godine (108.345) u odnosu na jun 2019. godine (107.316), ali i povećanje nezaposlenosti kod žena. Stopa zaposlenosti za mlado stanovništvo u prvom kvartalu 2020. godine (22,0%) je niža u odnosu na isti period 2019. godine (23,8%). U junu 2020. godine prosečna neto zarada u Vojvodini bila je niža u odnosu na prethodnoi mesec i iznosila je 56.896 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Avgustovsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.

+