Ekonomsko ogledalo, april 2021.

 

Podaci iz aprilskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da bruto domaći proizvod AP Vojvodine u 2019. godini beleži rast u odnosu na prethodnu godinu. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u februaru 2021. godine iznosio je 53,5%.

Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom februara 2021. godine porasla je u odnosu na prethodni mesec. Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u februaru 2021. godine u odnosu na prethodni mesec takođe beleži rast.

Tržište rada Vojvodine karakteriše blago povećanje broja nezaposlenih lica u februaru 2021. godine (104.985) u odnosu na februar 2020. godine (103.507). Stopa zaposlenosti za stanovništvo radnog uzrasta u četvrtom kvartalu 2020. godine (62,1%) beleži rast u odnosu na isti period 2019. godine (61,7%). U februaru 2021. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 59.422 dinara.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku prikazuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Aprilsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.