Ekonomsko ogledalo, april 2020.

 

Podaci iz aprilskog izdanja Ekonomskog ogledala pokazuju da je u 2019. godini neto priliv stranih direktnoih investicija u Srbiju iznosio 3.583,1mil. evra. Udeo javnog duga u bruto domaćem proizvodu u februaru 2020. Godine iznosio je 49,1%.

Indeks ukupne industrijske proizvodnje u Vojvodini u februaru 2020. godine porastao je u odnosu na prethodni mesec. Vrednost spoljnotrgovinske razmene Vojvodine tokom februara 2020. godine porasla je u odnosu na prethodni mesec.

Tržište rada Vojvodine karakteriše smanjenje broja nezaposlenih lica u februaru 2020. godine (103.507) u odnosu na februar 2019. godine (118.878). Stopa zaposlenosti za stanovništo radnog uzrasta (15-64) u 4. kvartalu 2019. godine (61,7%) je veća u odnosu na isti period 2018. godine (59,3%). U februaru 2020. godine prosečna neto zarada u Vojvodini iznosila je 55.312 dinara, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodni mesec.

Ekonomsko ogledalo je mesečna publikacija Razvojne agencije Vojvodine, u kojoj Sektor za strateška istraživanja, inovacije i razvojnu ekonomsku politiku objavljuje podatke o kretanju izabranih makroekonomskih indikatora (javni dug, inflacija, industrijska proizvodnja, spoljna trgovina, zaposlenost, nezaposlenost i zarade) u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Aprilsko izdanje Ekonomskog ogledala možete preuzeti ovde.