EIB: Podrška zemljama Zapadnog Balkana u realizaciji projekata iz Zelene agende EU

 

Evropska investiciona banka (EIB) pozdravila je spremnost lidera zemalja Zapadnog Balkana da pristupe realizaciji Ekonomsko-investicionog plana Evropske komisije. U okviru ovog plana prioritet će biti investicije u oblastima infrastrukture, kao i projekti koji omogućavaju zelenu i digitalnu tranziciju regiona ka inkluzivnim i održivim modelima ekonomije zasnovanih na znanju.

Grupa Evropske investicione banke, koja u svom sastavu osim EIB ima i Evropski investicioni fond (EIF), povećaće investicije u privatni sektor i omogućiti nove finansijske instrumente za njegov razvoj u okviru novog garancijskog instrumenta EU za Zapadni Balkan.

Pored EIB grupe, i ostali učesnici na Samitu o evropskoj perspektivi, rаzvoju i sаrаdnji u Sofiji pokazali su spremni da podrže realizaciju Zelene agende i pomognu stvaranje zajedničkog regionalnog tržišta na Zapadnom Balkanu.

- Kao klimatska banka Evropske unije, EIB će obezbediti finansijsku i tehničku podršku za investicije koje doprinose zelenoj tranziciji regiona, uključujući postepenu diversifikaciju energetskog sektora uvođenjem obnovljivih i održivih izvora energije, sa ciljem da region postepeno smanji emisije ugljendioksida. Ova inicijativa ima za cilj da pomogne Evropi da do 2050. godine postane prvi klimatski neutralni kontinent u skladu sa planovima iz "Zelenog dogovora" Evropske komisije – piše ma sajtu EIB.

EIB će takođe pojačati svoje investicije u projekte koji omogućavaju digitalnu transformaciju Zapadnog Balkana. Uvođenje "pametnih", digitalnih tehnologija doprineće održivom i inkluzivnom rastu ekonomija u regionu. Investicije u digitalizaciju ubrzaće oporavak i razvoj privatnog sektora, poboljšati efikasnost i sposobnost javne administracije da funkcioniše čak i u izazovima poput pandemije Covida-19.

Izgradnja boljih energetskih, digitalnih i transportnih mreža poboljšaće razvoj zajedničkog regionalnog tržišta sa većim trgovinskim tokovima, povećanom konkurentnošću i novim mogućnostima za posao.

Izvor: EIB.