EBRD i Banca Intesa proširuju pristup finansiranju za poslovne žene

 

Preduzeća koja vode žene u Srbiji biće korisnici novog kredita koji daju Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Banca Intesa Beograd. Kredit visine osam miliona evra namenjen je kreditiranju lokalnih malih i srednjih preduzeća koje vode žene.

Novi kredit pomoći će banci Intesa Beograd da zadovolji rastuću potražnju klijenata zbog krize izazvane korona virusom i dodatno će podržati pristup finansijama za preduzetnice. Ovo je već četvrti put da EBRD finansira ovu banku u okviru svog vodećeg programa „Žene u biznisu“. Inicijativu podržavaju donatorska sredstva iz Švedske i Luksemburga. Do sada je banka Banca Intesa Beograd dala oko 15 miliona evra kredita za preduzeća koja vode žene.

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. Banka je do sada uložila više od šest milijardi evra u 267 projekata u zemlji. EBRD se fokusira na podršku razvoju privatnog sektora, poboljšanje javnih komunalnih usluga i na ukupni prelaz ka zelenoj ekonomiji.

Izvor: EBRD