Dugoročni krediti za likvidnost Razvojnog fonda APV

 

Krediti su namenjeni za likvidnost i nabavku obrtnih sredstava u otežanim ekonomskim uslovima izazvanim pandemijom COVID – 19.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, kao i mikro i makro preduzeća koja su registrovana na teritoriji AP Vojvodine.

Osnovni uslov za dobijanje kredita je da korisnik u periodu od 15. marta 2020. pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava, ne smanji broj zaposlenih više od 10%.

Iznos kredita zavisi od kreditne sposobnosti podnosioca zahteva, i to do 50% od poslovnih prihoda iskazanih u poslednjem predatom finansijskom izveštaju, odnosno do 50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019. godini za preduzetnike koji se paušalno oporezuju.

Minimalni iznos kredita može biti 1.000.000 dinara, a najviši iznos za preduzetnike i mikro pravna lica do 5.000.000 dinara, a za mala pravna lica do 10.000.000 dinara. Godišnja kamatna stopa je 3%, od čega će 1% ići na teret korisnika kredita, a 2% refundiraće Pokrajinski sekretarijat za finansije.

Sve detalje konkursa pogledajte ovde.