Dostupno novo izdanje Biznis barometra privrede Vojvodine za septembar 2019. godine

Ispitana preduzeća na teritoriji AP Vojvodine pozitivno su ocenila svoje trenutno poslovanje, saradnju sa stranim klijentima i zaposlenost, pri čemu su ocenili da je došlo do povećanja prodajnih cena. U narednom periodu privrednici očekuju poboljšanje poslovanja, povećanje obima saradnje sa stranim klijentima, rast prodajnih cena i rast broja zaposlenih na nivou celokupne privrede Vojvodine.

Najveće zadovoljstvo trenutnom poslovnom klimom iskazala su preduzeća iz sektora Građevinarstvo, dok su najpozitivnija očekivanja u vezi sa budućim poslovanjem iskazana u sektoru Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Razvojna agencija Vojvodine sprovela je u septembru 2019. godine trideset i sedmo istraživanje Ispitivanje poslovne klime u AP Vojvodini, čiji su rezultati objavljeni u publikaciji Biznis barometar privrede AP Vojvodine. Biznis barometrom se analiziraju subjektivni stavovi privrednika o trenutnom i budućem stanju privrede u pogledu poslovnog okruženja, zapošljavanja i prodajnih cena.

Septembarsko izdanje Biznis barometra možete preuzeti ovde.