Donete još dve uredbe za poljoprivrednike i jedna za lakši pristup kreditima preko banaka

 

Vlada Srbije usvojila je još tri uredbe kojima je zaokružila Program ekonomskih mera za podršku privredi. Reč je o Uredbi o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije COVID-19, Uredbi o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima, kao i Uredbi o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita.

Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrske privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Krediti su namenjeni za finansiranje likvidnosti i obrtnih sredstava i kroz garantnu šemu su obezbeđene garancije od strane Republike Srbije za odobravanje kredita u ukupnom iznosu od 2 milijarde evra.

Krediti iz garantne šeme odobravaće se malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Krediti će se odobravati na rok do 36 meseci što uključuje i grejs period od 9 do 12 meseci. Privrednici mogu da dobiju kredit do iznosa četvrtine svog godišnjeg prihoda za 2019. godinu, a maksimalno 3 miliona evra. Krediti se mogu koristiti u dinarima ili evrima, uz kamatne stope koje iznose 1m Belibor + 2,5% za kredit u dinarima, odnosno 3m Euribor + 3,0% za kredit u evrima.

Celu Uredbu možete pogledati ovde.

Uredba o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima

Pravo na isplatu novčane pomoći u skladu sa ovom Uredbom ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i nalazi se u aktivnom statusu.

Neophodno je i da podnosilac zahteva u Registru ima upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, ili da je vlasnik životinje (krave, ovce ili koze) koja je obeležena i registrovana u Centralnoj bazi podataka o obeležavanju životinja. Pravo na novčanu pomoć imaju i vlasnici obeleženih i registrovanih košnice pčela, bili oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 ili više godina starosti u 2020. godini.

Visina jednokratne pomoć u apsolutnom novčanom iznosu određuje se po jedinici upisane površine, odnosno po grlu stoke ili broju košnica i to:

– 25 dinara po kvadratnom metru upisane površine pod gajenjem povrća u zaštićenom prostoru, a najviše 90.000 dinara;

– 3000 dinara po grlu krave, a najviše 30.000 dinara;

– 500 dinara po grlu ovce ili koze, a najviše 20.000 dinara;

– 800 dinara po košnici pčela, a najviše 20.000 dinara.

Za realizaciju ove uredbe utvrđena su sredstva od 1.150.000.000 dinara.

Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, na osnovu podataka iz evidencija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Registra poljoprivrednih gazdinstava i Veteriranrske baze. Isplata se vrši direktno na namenski račun prijavljen u Registru poljoprivrednih gazdnistava, te nije neophodno podnositi zahtev.

Celu Uredbu možete pogledati ovde.

Uredba o finansijskoj podršci poljoprivrednim gazdinstvima kroz olakšan pristup korišćenju kredita

Ova Uredba omogućava olakšan pristup kreditima kroz subvencionisanje dela kamate za:

– razvoj stočarstva koji obuhvata nabavku životinja i premiju osiguranja životinja propisanu ovom uredbom;

– razvoj ratarstva, voćarstva, vinogradarstva, povrtarstva i cvećarstva;

– investiciona ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju i opremu;

– nabavku hrane za životinje;

– investiciona ulaganja u određene vrste mehanizacije i opreme koja se koristi u biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji;

– likvidnost.

Fizičko lice i preduzetnik može da ostvari pravo na kreditnu podršku pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 6.000.000 dinara, dok pravno lice kreditnu podršku ostvaruje pod uslovom da je ukupan iznos kredita do 18.000.000 dinara. Iznos kredita za likvidnost je do 3.000.000 dinara.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe utvrđena su u ukupnom iznosu 1.450.000.000 dinara.

Celu Uredbu možete pogledati ovde.