Poreski okvir

Poreski režim u Srbiji je veoma pogoduje poslovanju. Porez na dobit preduzeća je najniži u regionu, dok su PDV, porez na zarade i doprinosi za socijalno osiguranje među najkonkurentnijima u Centralnoj i istočnoj Evropi.